Min. čas : To be : I – was, you – were, he she it – was, we you they – were 
To be : I - wasn´t, you - weren´t, he she it - wasn´t, we you they - weren´t 
To be : was - I ?, were - you ?, was – he she it ?, were – we you they ? 
Jedn. min. čas : I you he she it we you they – woked, bought 
I you he she it we you they - didn´t – work, buy 
did – i you he she it we you they – work, buy ? 
pravopisné zmeny : 1. koncové –e pred – ed vypadáva : to live – I lived 
2. koncové –y, pred kt je spoluhláska, sa mení na –i : to study – I studies 
3. jedn spoluhláska sa po krátkej prízvučnej samohláske pred koncovým – ed 
zdvojuje : to stop – we stopped 
Min. priebeh čas : I - was working, you - were – ing, he she it – was – ing, we you 
they – were – working 
I - wasn´t – ing, you - weren´t – ing, he she it - wasn´t – ing, we you they – 
weren´t - working 
was - I – ing ?, were – you – ing ?, was – he she it – ing ?, were – we you 
they – ing ? 
- na vyjadrenie deja, kt sa po určitý čas odohrával v minulosti : I was sleeping. 
- vyjadruje dej, kt trval istý čas v minulosti a tvoril akési pozadie k hlavnému deju : We were preparing a campfire when it started to rain.
 
Zdroje: Rimma BIELOUSOVÁ, Scott McLEOD - English conversation and grammar activities, FVT TUKE so sídlom v PO, 2001