Grécke mýty hovoria, že na ostrove Kréta vládol spravodlivý kráľ Minos, podľa ktorého dostala táto civilizácia pomenovanie. Starovekí Gréci považovali Krétu za veľmi bohatý a úrodný ostrov. Podľa gréckeho básnika Homéra, bolo na Kréte 90 miest, ktoré nepotrebovali žiadne hradby, pretože ostrov chránilo silné loďstvo. Na začiatku 2. tisícročia si obyvatelia budovali rozsiahle paláce. okolo ktorých vznikali mestá. Palác tvoril komplex budov, chodieb a schodísk rozmiestnených okolo nádvoria.
    Achájci, ktorí prišli na Krétu okolo roku 1450 pred n. l., prebrali od mojského obyvateľstva písmo a používali ho na vlastné administratívne a hospodárske účely. Achájska nadvláda na Kréty trvala až do konca 13. storošia pred n. l. noví obyvatelia - Dóri začali budovať svoje osady na novom princípe.
                                              Mykénska civilizácia

    Na gréckej pevnine sa vyspelá civilizácia vyvíjala o niečo neskôr ako na Kréte. Vyspelé mestské štáty vznikali až v 17. storočí pred n. l. Strediskami mykánskej civilizácia boli mestá Mykény, Argos a Sparta na Peloponéze. Téby a Atény v strednom Grécku. na rozdiel od minojských palácov centrom života v mykénskomGrécku boli mohutné a silné hrady, budované na vyvýšených miestach.