Milan Rastislav Štefánik sa narodil v roku 1880 v obci Košariská pri Brezovej. Bol jedným z 12 detí evanjelického farára. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, neskôr v Šopore a Sarvaši. V roku 1898 ho prijali do Prahy na Karlovu univerzitu, odbor astrónomie. Tá sa stala jeho koníčkom aj povolaním. Počas svojich štúdií v Prahe sa stal prívržencom filozofie a politiky českého profesora T. G. Masaryka. Po vyštudovaní Štefánik odišiel do Paríža. Odtiaľ podnikal študijné a vedecké cesty do zahraničia. Navštívil rôzne krajiny ako Turkestan, Tahiti, Ekvádor, Brazíliu a iné. Vo Francúzsku dosiahol veľa úspechov medzinárodného významu. Po začatí 1. svetovej vojny sa prihlásil do francúzskeho vojenského letectva. V roku 1915 založil v Paríži Československú národnú radu. Ako významný predstaviteľ tejto rady venoval všetky sily boju za Česko - slovenský štát. V lete 1916 odcestoval do Ruska, kde pomáhal pri organizácii česko - slovenského vojska. O rok na to pricestoval do USA, aby tam organizoval nábor dobrovoľníkov. V roku 1918 sa stal generálom francúzskej armády. 
Bez Štefánikovej snahy by sme nikdy nemali vlastný štát. Ľudia aj vláda si to uvedomovali a on sa mal stať ministrom vojny v novej republike. No keď sa 4. mája 1919 vracal  na Slovensko, zahynul pri havárii lietadla. Keďže okolnosti neboli nikdy objasnené, nevylučuje sa, že Štefánika niekto úmyselne zostrelil.