Mať v duši trochu smútku a neprestať sa smiať. Tak sa rodí ozajstný humor.“

 

M. Lasica

 

 

M. Lasica a J. Satinský - herci, dramatici, humoristi, predstavitelia slovenskej dramatickej tvorby po roku 1945.

 

Sú považovaní za zakladateľov intelektuálneho kabaretného divadla na Slovensku.

 

Zároveň patria medzi predstaviteľov tzv. autorských divadiel a predstaviteľov malých javiskových foriem.


 

 

Autorské divadlá:


 • Vznikli koncom 60. rokov.

 • Vo svojej tvorbe využívali predovšetkým humor a satiru a poukazovali predovšetkým na nedostatky v spoločnosti.

 • Ich typickými znakmi sú vlastné texty, improvizácia a interakcia s obecenstvom.

 • Využívali: kabaret, pásmo, scénky, skeč a štylizované piesne.


 

Milan Lasica:


http://divadlo.sme.sk/c/6077794/hornicek-s-kopeckym-sa-nam-ponukli-sami.html

 

 

Július Satinský:

 

http://www.derivat.sk/index.php?PageID=1007

 

 

 • S vlastným programom začali vystupovať začiatkom 50-tych rokov.

 • Obaja vyštudovali odbor dramaturgia na VŠMU v Bratislave.

 • Najväčšiu popularitu získali v rokoch 1968 – 1970. Vtedy pôsobili v Divadle na korze, kde vytvorili Divadlo Lasicu a Satinského.

 • Ich tvorba v danej dobe bola veľmi odvážna, novátorská, nezvyčajná.

 • Takmer celé obdobie tvorby vystupovali ako dvojica.

 • Po zakázaní Divadla na korze istú dobu nesmeli vystupovať na Slovensku.

 • V období zákazu vystupovali v kabarete Večerní Brno. Pôsobili tu v rokoch 1970 – 1972. Neskôr aj toto vystúpenie im bolo zakázané.

 • Zákaz dostali kvôli vyjadrovaniu sa k vtedajšej spoločenskej situácii, kvôli kritike socialistického systému a nedostatkov v spoločnosti.

 • Ich hry boli veľmi obľúbené u opozičného publika.

 • V rokoch 1972 – 1989 boli hercami Novej scény v Bratislave. Ani uvedené obdobie nebolo bez problémov. Čelili neustále mnohým zákazom, prekážkam a nevôli komunistických mocipánov.

 • Až koncom 80-tych rokov sa opäť mohli predstaviť vlastnými autorským hrami – Nikto nie je za dverami, Deň radosti.


 

 

Charakteristika ich tvorby:


 • Osobitý divadelný jazyk.

 • Jazyk bohatý na žargón, nárečie, ľudové výrazy.

 • Texty sú asociatívne, využívali slovné hračky.

 • Ich texty obyčajne nemali stálu podobu, mnohokrát boli dotvárané na javisku.

 • Medzi základné prvky ich tvorby patrila improvizácia.

 • Základnou témou ich tvorby bola národná mentalita a existencia moderného človeka.

 • Často so všímali negatíva spoločnosti, korupciu, zlé medziľudské vzťahy, vnútorný svet človeka...

 • Postavy v ich vystúpeniach väčšinou nemali mená, ale všeobecné pomenovania, napr. Pesimista, Optimista,...

 • M. Lasica a J. Satinský vystupovali ako protiklady. J. Satinský predstavoval jednoduchšieho človeka, poddanejšieho, ľudskejšieho. M. Lasica sofistikovaného, prísneho, ironického vzdelanca. Uvedené charakteristiky sa stali základom vytvárania konfliktov a dialógov.

 • Dialógy J. Satinského a M. Lasicu boli naplnené paródiou, iróniou, sebairóniou.

 • Dialógy oboch protagonistov končili nečakane, zvláštnymi pointami.

 • Súčasťou ich vystúpení boli aj hostia, ktorých pozývali z kultúrneho, spoločenského i politického života.

 • Práve hostia často ich vystúpenia dopĺňali svojimi vystúpeniami, napr. pesničkami.

 • Aj samotní protagonisti svoje vystúpenia dopĺňali vlastnými piesňami.

 • Pri piesňovej tvorbe im výrazne pomáhal napr. Jaro Filip.Prehľad tvorby:


Soirée – divadelné predstavenie, ktoré viedlo k zákazu ich činnosti na isté obdobie (vyslov soaré – spoločenský večierok).