Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: román

Literárna forma: próza

Téma: pohľad na tému Slovenského národného povstania

Hlavná myšlienka: veľké a ozajstné priateľstvo chlapcov v ťažkých časoch Povstania

 

Hlavnou postavou je 13- ročný dedinský chlapec, školák, pastier kráv, miništrant aj zvonár, ktorý sa stáva skutočným hrdinom. Vyrastá v čase vojny a Povstania a toto krušné a ťažké obdobie v mnohom poznačilo jeho hry s kamarátmi, jeho mužské a ľudské dozrievanie aj jeho rodinný život. Nebyť vojny a s ňou súvisiacej veľkej chudoby v rodine, asi by nemusel prežiť stratu svojej malej sestričky a pravdepodobne by nebol svedkom pokusu o samovraždu svojho otca – invalida, nevidel by na vlastné oči toľko mŕtvych a sám by sa nedíval priamo do hlavní nabitých pušiek.

Centrom deja však nie je vojna, Povstanie..., ale neuveriteľne napínavé dobrodružstvá, ktoré chlapec prežíva so svojím najlepším kamarátom Viktorom aj s ostatnými dedinskými chlapcami. Jedným z najväčších dobrodružstiev je príbeh s puškou, okolo ktorého sa vlastne krúti celý románový dej: Sváko Kalian požiadal chlapca, aby mu schoval pušku a aby o nej nikomu nepovedal. Chlapec to prisľúbil, pušku zamuroval a skutočne sa o nej nedozvedeli ani vlastní rodičia a ani kamaráti – okrem Viktora. Viktorovi to chlapec prezradil z vďačnosti za to, že on mu ukázal granáty, ktoré našiel v poli.

Román vyznieva veľmi optimisticky, aj napriek toľkým bolestiam a utrpeniu, ktoré museli prežiť jeho hlavní hrdinovia. Optimistické je zrodenie veľkého a ozajstného priateľstva vo vzťahu chlapcov i zrodenie a narastanie lásky. Chlapci, hoci prišli k hroznému poznaniu, že strieľať na človeka je veľmi ľahké, súčasne pochopili, akú vysokú cenu má ľudský život dobrého človeka – nezáleží na tom, že sa volá napríklad Hans a je Nemec – a akú hodnotu má chlapská česť.