Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: román

Literárna forma: próza

Hlavná postava: 13-ročný dedinský chlapec – školák, pastier kráv, miništrant aj zvonár, ktorý sa stáva a nielen literárnym hrdinom.

Téma: Nový pohľad na tému Slovenského národného povstania


Vyrastá v čase vojny a Povstania a toto ťažké obdobie v mnohom poznačilo jeho hry s kamarátmi, jeho mužské i ľudské dozrievanie aj jeho rodinný život. Nebyť vojny a s ňou súvisiacej veľkej chudoby v rodine asi by nemusel prežiť stratu svojej malej sestričky a pravdepodobne by nebol svedkom pokusu o samovraždu svojho otca - invalida, nevidel by na vlastné oči toľko mŕtvych a sám by sa nedíval priamo do hlavní nabitých pušiek.

Vojna, Povstanie, vojaci prechádzajúci cez chlapcovu dedinu však nie sú centrom deja. Je to iba kulisa pre neuveriteľne napínavé dobrodružstvá, ktoré chlapec prežíva so svojím najlepším kamarátom Viktorom aj s ostatnými dedinskými chlapcami. Pritom to nie sú dobrodružstvá vymyslené, ale reálne, životné.

Jedným z najväčších dobrodružstiev je príbeh s puškou, okolo ktorého sa vlastne krúti celý románový dej. Sváko Kalian požiadal chlapca, aby mu schoval pušku a aby o nej nikomu nepovedal. Chlapec to prisľúbil, pušku zamuroval a skutočne sa o nej nedozvedeli ani vlastní rodičia a ani kamaráti – okrem Viktora. Viktorovi to chlapec prezradil z vďačnosti za to, že on mu ukázal granáty, ktoré mal ukryté v poli.

 

Román vyznieva veľmi optimisticky aj napriek toľkým bolestiam a utrpeniu, ktoré museli prežiť jeho hrdinovia. Optimistické je zrodenie veľkého a ozajstného priateľstva vo vzťahu chlapcov i zrodenie a narastanie lásky – už aj tej erotickej ( medzi chlapcom a Štefinou), ale aj bratskej, synovskej, ľudskej. Chlapci, hoci prišli k hroznému poznaniu, že strieľať na človeka je veľmi ľahké, ba ešte ľahšie ako na zviera, súčasne pochopili, akú vysokú cenu má ľudský život dobrého človeka (nezáleží na tom, že sa volá napríklad Hans a že je to Nemec) a akú hodnotu má chlapská česť.