Patril medzi najvýznamnejšie politické osobnosti druhej polovice 20. storočia. Stál na čele ZSSR od roku 1985 až do jeho zániku v roku 1991. Pod jeho vedením sa začala reformná politika tzv. perestrojky a glasnosti. Zaslúžil sa o zmiernenie napätia vo svete, ukončenie studenej vojny a rozpad sovietskeho bloku. V roku 1990 získal Nobelovu cenu za mier.

15. marca 1990 bol M. Gorbačov zvolený za prvého prezidenta ZSSR.

 

Zdroj:http://www.cas.sk/clanok/192643/gorbacov-obdivovany-a-nenavideny-muz-ktory-zmenil-svet-ma-dnes-80.html

 

Základné životopisné údaje:

 

 • M. Gorbačov sa narodil v roľníckej rodine v dedine Privoľnoje blízko Stavropoľu.

 • V mladosti študoval a pracoval na traktorovej stanici.

 • Neskôr mu vďaka vynikajúcim pracovným výsledkom bolo umožnené študovať na vysokej škole.

 • Študoval právo na Lomonosovej univerzite v Moskve, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Raisou.

 • Oženil sa s ňou v  septembri 1953.

 • M. Gorbačov vstúpil do Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ) v roku 1952 ako 21-ročný.

 • V roku 1966 diaľkovo vyštudoval Poľnohospodársky inštitút.

 • Už v roku 1970 sa stal prvým námestníkom pre poľnohospodárstvo a v  nasledujúcom roku sa stal členom Ústredného výboru KSSZ.

 • V roku 1974 sa stal poslancom Najvyššieho sovietu a predsedom Komisie pre záležitosti mládeže.

 • 27. novembra 1979 bol zvolený za kandidáta a 21. októbra 1980 za riadneho člena Prezídia Najvyššieho sovietu.

 • Jeho pozícia v  KSSZ mu priniesla možnosť cestovať do cudziny, čo pravdepodobne ovplyvnilo jeho politické a sociálne názory v budúcnosti ako budúcej hlavy štátu.

 • V roku 1975 viedol delegáciu do Západného Nemecka, v roku 1983 do Kanady a v roku 1984 do Spojeného kráľovstva, kde sa stretol s Margaret Thatcherovou.

 • Po smrti Konstantina Ustinoviča Černenka bol M. Gorbačov 11. marca 1985 ako 54-ročný zvolený za generálneho tajomníka ÚV KSSZ a stal sa tak najmocnejším mužom v štáte.

 • Stal sa prvým vedúcim predstaviteľom Sovietskeho zväzu, ktorý sa narodil po boľševickej októbrovej revolúcii v roku 1917.