1926 . 1999

- klasický predstaviteľ antirománu

- je preňho charakteristická asociácia, presnosť

- romány majú dve roviny:

1. zachytáva konkrétnu situáciu

2. zachytáva podvedomie postavy

- má spomienkový význam, ktorý sa kombinuje s prítomnosťou

- tieto 2 roviny sa navzájom prelínajú

- dôle.itý je vnútorný monológ postavy

- romány sú v 2. os. sg.

Premena - román

- vyu.íva časové, priestorové striedanie deja

- 2. os. sg.

- hl. postava. starnúci mu. s významným postavením a komplikovaným súkromím (nebaví ho

.ena, práca, deti). Rozhoduje sa odísť z Parí.a, kde má .enu, deti a ide za milenkou do Ríma.

Túto milenku chce priviesť do Parí.a a začať s ňou nový .ivor (uvedomuje si, .e s milenkou

by sa stal jeho .ivot rovnako stereotypný)

- PRÍBEH: Vo vlaku . prichádza tu k záveru, .e jeho vysnívaný svet by bol uprostred reality

Parí.a odsúdený na zánik rad.ej sa vráti domov

- rozprávač sem-tam zaspí

- jeho reč je útr.kovitá, nemá časovú následnosť

- niekedy zachytí dianie na stanici

- vymý.ľa si príbehy o spolucestujúcich, ale v.dy sa vráti k svojmu slobodnému rozhodnutiu

Ďal.ie diela: Bludisko času

Rozvrh hodín

Miestna atmosféra