Bielkoviny

 

 

  • Neukladajú sa do zásob organizmu

  • Neustále prebieha ich odbúravanie a syntéza

  • Odbúravanie = katabolizmus

  • Syntéza = anabolizmus


 

Dusíková bilancia

 

Dusíková bilancia = je to vzájomný pomer množstva vylúčeného dusíka z organizmu a množstva prijatého dusíka do organizmu. Dusíková bilancia je v rovnováhe ak množstvo vylúčeného dusíka je rovnaké ako množstvo prijatého dusíka.

Rozlišujeme nasledovné dusíkové bilancie:

a.) vyrovnaná dusíková bilancia = pomer medzi prijatým a vylúčeným dusíkom je v rovnováhe

b.) pozitívna dusíková bilancia = ak sa do organizmu prijíma väčšie množstvo dusíka ako množstvo dusíka, ktoré sa z organizmu vylúči, napríklad keď organizmus rastie – aminokyseliny, ktoré prijíma organizmus použije na výstavbu nových tkanív

c.) negatívna dusíková bilancia = ak sa z organizmu vylučuje väčšie množstvo dusíka ako množstvo dusíka, ktoré sa do organizmu dostáva, napríklad v starobe, v období závažného ochorenia – odbúravanie tkanív