V dávnej minulosti ľudia určovali čas podľa striedania dňa a noci, stačilo im pozorovať pohyb Slnka po oblohe. Z pozorovania Mesiaca určovali čas na mesiace a zo striedania ročných období zasa na roky. Na určovanie času používali pravidelne sa opakujúce deje.


Zdroj: http://adam.cas.sk/clanky/7642/vedci-objavili-100-planet-podobnych-nasej-zemi.html

 

Zdroj: http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=14387722&img_type=1Na meranie času využívali ľudia najrôznejšie spôsoby už dávno pred naším letopočtom. Zachovali sa záznamy o sviečkových, či vodných hodinách a dodnes možno vidieť presýpacie alebo slnečné hodiny.


Zdroj: http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255168&bk=31113

 

Zdroj:http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255168&bk=31113


Zdroj. http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=15902276&img_type=1

 

Zdroj: http://fotky.sme.sk/fotka/196257/slnecne-hodiny-na-kezmarskom-hradePri konštrukcii hodín využili ľudia rôzne pravidelne sa opakujúce deje, ako zhorenie časti sviečky, vytečenie istého množstva vody, presýpanie istého množstva piesku, pohyb Slnka po oblohe a pod.


 

 

Jednotky času


Základnou jednotkou času je s (sekunda).


Čas je fyzikálna veličina, jej značka je t.


 

Jednotky času sú:


s (sekunda)

min (minúta)              1 min = 60 s

h (hodina)                  1 h = 60 min = 60.60 s

d (deň)                       1 d = 24 h = 24.60 min = 24.60.60 s

r (rok)                         1 r = 365 d = 365.24 hPri premene jednotiek času často násobíme, alebo delíme 60-kou tak, ako to vidíte v tabuľke nad. Aj ciferník hodín, má 60 dielikov, ktorými odrátavame sekundy a minúty, a 12 dielikov, ktorými odrátavame hodiny.

 

Pozor, pri premene jednotiek času neposúvame desatinnú čiarku, teda nenásobíme alebo nedelíme desiatkou, ako pri jednotkách dĺžky.

 

Zdroj: http://www.play.sk/hama-92641-cwa200-white


 

Naučte sa na príkladoch premieňať jednotky času:


3 min 15 s (s) = (3.60 + 15) s = 195 s

145 s (min,s) = 145:60 min = 2 min zvyšok 25 s 

4h 45 min (min) = (4.60 + 45) min = 285 min

115 min (h,min) = 115:60 h = 1 h zvyšok 55 min

1 h 5 min 42 s (s) = (1.60.60 + 5.60 + 42) s = (3600 + 300 + 42) s = 3942 s

4155 s (h,min,s) = 4155:60 min = 69 min zvyšok 15 s = 69:60 h 15 s = 1 h 9 min 15 s

2 d 3h (h) = (2.24 + 3) h = 51 h

132 h (d,h) = 132:24 d = 5 d zvyšok 12 h

3r 176 d (d) = (3.365 + 176) d = 1271 d

2805 d (r,d) = 2805:365 r = 7 r zvyšok 250 d

2 r 100 d 20 h (h) = (2.360.24 + 100.24 + 20) h = (17280 + 2400 + 20) h = 19700 h


 

 

Ako zapisujeme čas


Čas označujeme písmenom t, zapisujeme preto t = 2 h. Zápis času t = 2 h 55 min skracujeme niekedy na zápis t = 2:55 h. Podobne namiesto 2h 31 min 24 s píšeme 2:31:24 h. Tak sa napríklad zapisujú výsledky pretekov. V cestovných poriadkoch autobusov a vlakov sa na oddelenie hodín a minút používa dvojbodka, bodka, alebo medzera. V cestovnom poriadku autobusu na obrázku sú hodiny a minúty oddelené medzerou, napr. 5 30 znamená 5 h 30 min.. Prezrite si aj iné cestovné poriadky a naučte sa v nich určovať čas odchodu a príchodu vlaku alebo autobusu.


Zdroj: http://portal.liptovskyjan.sk/odchody-autobusov.phtml?id5=5234

 

 

 

Ako meriame čas


Stopky

 

Pri pretekoch musíme čo najpresnejšie zmerať čas od štartu do okamihu, keď pretekár prebehne cieľom. Tento čas meriame stopkami. Stopky sú hodinky, ktoré stlačením tlačítka spustíte a ďalším stlačením zase zastavíte. Moderné hodinky a mobilné telefóny majú tiež stopky.

 

Vyskúšajte si ako presne viete merať stopkami. Stlačte tlačítko, ktoré hodinky spustí a zastavuje, čo najrýchlejšie dvakrát za sebou. Aká doba uplynula medzi stlačeniami? To je najmenšia chyba merania, akú môžete dosiahnuť.

 

Zdroj: http://www.sportove-potreby.sk/stopky-nerez-olympia-1-lap.aspx


Zdroj: http://pefotichy.blogspot.com/


Zdroj: http://sport.pravda.sk/moravcova-o-stotinu-splnila-limit-na-oh-v-pekingu-f7m-/sk_rsport.asp?c=A080520_094408_sk_rsport_p14


 

Na olympiádach a iných pretekoch sa stopky spúšťajú a zastavujú automaticky. Presnosť merania je tam preto oveľa väčšia, zvyčajne stotiny sekundy. V nasledujúcom zázname si všimnite, aký je rozdiel medzi dvoma časmi Martiny Moravcovej?

 

2009 Texas Senior Circuit, 22. - 24.5.2009, College Station/USA - dva rekordné zápisy Martiny Moravcovej v disciplíne 50 m znak. Z rozplavieb postúpila Martina najrýchlejším časom 29,63 sek. (- 0,36 sek pred slovenským rekordom z roku 1995), vo finále zvíťazila a zlepšila vlastný rekord o ďalších 49 stotín na hodnotu 29,14 sek.Na internete zistite, aký je svetový a slovenský rekord v behu, v plávaní, v lyžovaní. 

Kyvadlové hodiny


Princíp kyvadla objavil okolo roku 1600 Galileo Galilei pri pozorovaní kolísajúceho sa lustra. Počítal svoj pulz počas jedného kyvu, teda koľko krát udrelo jeho srdce počas jedného kyvu. Zistil, že každý kmit trvá rovnaký čas. Urobte to ako on. Vezmite si závažie na niti a merajte dobu jedného kyvu svojim tepom. Zmeňte dĺžku nite a merajte znovu. Čo ste zistili?


Zdroj: http://www.crystalinks.com/galileo.html


Zdroj: http://www.zlato-stribro-hodinky.cz/info/neco-z-historie/


Zdroj: http://www.fransvanschooten.nl/fvs_huygens_poster.htmV roku 1657 holandský fyzik Christiaan Huygens (čítaj hajchens) využil kyvadlo na zostrojenie hodín a dostal patent na kyvadlové hodiny. Ako pracujú? Závažie na lanku poháňa ozubené koleso. Koleso sa však nemôže otočiť, aby postúpilo o jeden zub. Musí vždy počkať, kým kyvadlo prejde z jednej strany na druhú.


 

 

Naťahovacie hodinky a moderné hodinky


V náramkových hodinkách sa nemôže kývať žiadne kyvadlo.

 

Vo vnútri naťahovacích náramkových hodiniek je koliesko s perom, ktoré sa stále otáča tam a späť. Nie je ani chvíľu v pokoji a preto ho nazývame nepokoj. Nepokoj odmeriava čas počtom svojich kmitov. Všetky ostatné kolieska sú v hodinkách len na to, aby pohyb nepokoja prevádzali na pohyb ručičiek.

 

Zdroj: http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=17796021&img_type=1


Zdroj: http://www.altro.cz/altro/tisk_grandseiko50.html


Zdroj: http://www.altro.cz/altro/sei_grandseiko_kremen.html


 

Väčšina moderných náramkových hodiniek už nemá nepokoj. Je v nich tenký kryštál kremeňa, ktorý pravidelne kmitá – rýchlo sa sťahuje a rozťahuje, a tak odmeriava čas. Hodinky sú poháňané baterkou.Zopakujte si:
1. Ktoré pravidelné deje ľudia v minulosti využívali na meranie času?
2. Aké jednotky času poznáte a ktorá z nich je základná?
3. Kde sa na meranie času využívajú stopky a prečo?
4. Čím sa líšia kyvadlové a náramkové hodinky?

Použitá literatúra:
Fyzika 6 pre základné školy a viacročné gymnázia - Martin Macháček
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

Zdroje obrazkov:
http://adam.cas.sk/clanky/7642/vedci-objavili-100-planet-podobnych-nasej-zemi.html
http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=14387722&img_type=1
http://jaray.blog.sme.sk/clanok.asp?cl=255168&bk=31113
http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=15902276&img_type=1
http://fotky.sme.sk/fotka/196257/slnecne-hodiny-na-kezmarskom-hrade
http://www.play.sk/hama-92641-cwa200-white
http://portal.liptovskyjan.sk/odchody-autobusov.phtml?id5=5234
http://www.sportove-potreby.sk/stopky-nerez-olympia-1-lap.aspx
http://pefotichy.blogspot.com/
http://sport.pravda.sk/moravcova-o-stotinu-splnila-limit-na-oh-v-pekingu-f7m-/sk_rsport.asp?c=A080520_094408_sk_rsport_p14
http://www.crystalinks.com/galileo.html
http://www.zlato-stribro-hodinky.cz/info/neco-z-historie/
http://www.fransvanschooten.nl/fvs_huygens_poster.htm
http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=17796021&img_type=1
http://www.altro.cz/altro/tisk_grandseiko50.html
http://www.altro.cz/altro/sei_grandseiko_kremen.html