Vypracovala: Ing. Anna Mattová 

Mechanizmus fungovania DPH je založený na tom, že DPH štátu sa odvádza postupne, v toľkých intervaloch, v koľkých produkt prešiel fázami spotreby


Uvažujme, že v reťazci obchodných vzťahov sú 4 subjekty:

  • prvovýrobca,

  • spracovateľ,

  • predajca,

  • konečný spotrebiteľ


Prvovýrobca predáva svoje produkty spracovateľovi, spracovateľ predajcovi a predajca konečnému spotrebiteľovi.

Prvovýrobca, spracovateľ a predajca pridávajú hodnotu 100 eur, ktorá zjednodušene pozostáva len zo mzdových nákladov a zisku.

Produkt budú tieto 3 články predávať za cenu s daňou alebo bez dane, čo závisí od toho, či budú vystupovať ako platitelia dane alebo neplatitelia.


 

Variant A

V obchodnom reťazci sú len neplatitelia dane.

matova

 

Pre konečného spotrebiteľa je toto ideálny stav. V cene nie je zahrnutá DPH, pretože produkt predávajú osoby, ktoré nie sú platiteľmi dane /tieto osoby nesmú uplatňovať k cene produktov DPH/.

Pre štátny rozpočet je toto najhoršia situácia, pretože výnos dane je nulový. Štát takejto situácii predchádza tým, že niektoré osoby zo zákona musia byť platiteľmi dane.Variant B

V obchodnom reťazci sú len platitelia dane.

mattova


Vo variante B je cena produktu o 70 eur vyššia ako vo variante A. Cena bola zvýšená o 70 eur, čo je DPH. Tá bola štátu odvedená postupne v troch sumách 30 + 20 + 20 eur. Tým, že platitelia dane si daň postupe odpočítali, spotrebovaný materiál, tovar, či služba vstupovali do nákladov obstarávacej cene bez dane. DPH vlastne zaplatil spotrebiteľ sám. Tento variant je ideálom pre štátny rozpočet.Variant C

V obchodnom reťazci sú aj platitelia dane /prvovýroba + predajca/ aj neplatiteľ /spracovateľ/.

mattova


V tomto variante medzi dvoch platiteľov dane vstúpil neplatiteľ dane. Spracovateľ nemá nárok na vrátenie dane na vstupe a preto je nútený zahrňovať daň do nákladov a zvýši tak predajnú cenu bez dane. Predajca kúpi produkt za vyššiu cenu ako vo variante B. Z vyššieho základu dane automaticky vypočíta vyššiu daň a tak aj jeho predajná cena je predražená. Takýto stav stavia predajcu do nepriaznivej situácie, z pohľadu spotrebiteľa sa stáva drahším a aj menej zaujímavým.


Takýto predajca má dve možnosti:

  • buď pristúpi k zníženiu svojej pridanej hodnoty, čo bude znamenať zníženie zisku,

  • nájde si iného dodávateľa, ktorý bude platiteľom DPH.Variant D

V obchodnom reťazci sú platitelia dane /prvovýrobca + spracovateľ/ a neplatiteľ dane /obchodník/.

mattova

 

Z pohľadu výšky konečnej ceny predávaného produktu je tento reťazec pre spotrebiteľa tiež zaujímavý. 

Použitá literatúra:

Majcherová, B.: Daňová sústava pre OA, , druhé prepracované vydanie, 2012, ISBN 978-80-10-0881-9