Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny žáner: poviedka

Literárna forma: próza

Postavy: Martin Kukučín, Janko Ružanovie, pán učiteľ, richtár a jeho žena, Jankova mama, knihovník
Hlavná myšlienka:: Život mladého M. Kukučína.
Prostredie: školské a dedinské

 

OBSAH: Martin Kukučín(v poviedke je Jožko) opisuje svoje pôsobenie na škole, v ktorej strávil 6 rokov. Po celý tento čas je s ním v triede aj jeho kamarát Janko Ružanovie. Ten je synom chudobnej ženy pracujúcej u richtára - Martinovho otca. Janko s ním bol veľmi dobrý kamarát už od malička. Ich vzťahy sa zmenili, keď nastúpili do školských lavíc. Od tohto obdobia začína Martin na Janka žiarliť. Stáva sa totiž najlepším žiakom v škole a predbieha ešte aj jeho. Martin sa s tým nedokáže vyrovnať. Jeho postoj sa k Jankovi čím ďalej zhoršuje. Pomaly sa približoval deň ukončenia štúdia. Najväčšia česť, aká mohla byť žiakom udelená, bola prečítať privítanku pred rodičmi. Na to bol väčšinou vybraný najlepší žiak z triedy. Stalo sa tak aj tentoraz, ale na Martinovo prekvapenie učiteľ vybral Janka. Jeho zastupovaním poveril jeho.

Učiteľ im rozdal privítanky, ktoré sa mali naučiť. V tej chvíli išiel Martin puknúť od zlosti. Ukul plán, ako zariadiť, aby on mohol predniesť toto oslovenie. Ukradol mu privítanku a už sa tešil, že Jankovi poškodil. Prípravy vrcholili, richtár so ženou išli kúpiť slávnostné šaty pre Martina a rozhodli sa, že ako odmenu za celoživotnú službu pastierky - Jankovej mamy - kúpia šaty aj pre Janka. Keď to Janko s mamkou zistili, veľmi sa potešili, ale zároveň aj zosmutneli, že im ich nikdy nedokážu splatiť. Preto sa Janko rozhodol, že na tú slávnosť ani nepôjde. Martin si ale toto rozhodnutie vysvetlil po svojom. Myslel si, že Janko je pokrytec, keď sa nechce priznať, že stratil privítanku. On však uviedol na správnu mieru. Hneď mu vysvetlil, že po príchode domov zo školy si ju 2krát prepísal. Martin takéto odhalenie nečakal a vyšiel s pravdou von. Nakoniec sám uznal, že Janko je predsa len lepší ako on.