Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika