Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: novela

Literárna forma: prozaická

Téma: spomienky autora na vlastné študentské roky; láska dvoch chlapcov k jednej dievčine.

 

Hlavné postavy:

  • Elenka Zvarinová,

  • Ferko Putoris,

  • Miško Jahoda,

  • Elenkin brat Petrík

Dej poviedky sa začína odohrávať vo februári, na polročné vysvedčenie v škole v Revúcej. Ferko Putoris je z bohatšej rodiny, ale je tichý, citlivý a v úzadí. Miško Jahoda, jeho najlepší kamarát, je od Ferka starší, pochádza z chudobnej rodiny. Tak ako každý rok, aj tento sa konali fašiangy. Odohráva sa divadelné predstavenie, kde Ferko hrá na husliach. Na predstavenie prichádza Elena, do ktorej sa Ferko zaľúbil. Potom nasledovala tancovačka. Ferko sedel na stoličke, zatiaľ čo Miško tancoval s dievčatami. Miško potom išiel požiadať o tanec aj Elenku. Zatiaľ, čo tancovali, Elenkina matka sa rozprávala s učiteľom Petríka, ktorý sa vraj v poslednej dobre zhoršil v prospechu. Odporučil jej Miška, ktorého učiteľ poznal zo školy, vedel, že sa dobré učí a že nemá peniaze. Miško s radosťou prijal túto ponuku. Na druhý deň začal Miško Petríka učiť. Miško mu stále iba nadával, prečo nič nevie. To si všimol Ferko, trochu horší žiak, a ujal sa ho. Vysvetlil mu, že ani jemu latinčina veľmi nejde, a preto sa môžu učievať spolu. Pritom ale Ferko stále myslel iba na Elenu, Petríkovu sestru. Petrík si Ferka veľmi obľúbil. Blížili sa Veľkonočné prázdniny a Miško bol od Petríkovej mamy pozvaný k nim, do Motišoviec. Petrík presvedčil matku, aby pozvali na prázdniny aj Ferka. Ten bol iba rád, lebo sa tešil hlavne na Elenu. Ferko sa zblížil s Elenkou, ale Miškovi sa začala páčiť tiež. Jedno ráno sa Ferko rozhodol, že odíde, no starý Zvarina ho v tom zastavil. Miško zakázal Petríkovi rozprávať sa s Ferkom, ale odvolal to potom, ako vyznal Elenke lásku a tá mu ju neopätovala. Ferko o ničom nevedel a na druhý deň povedal on Elenke, že sa mu páči. No ani na to nič neodpovedala. Po príchode do Revúcej sa konal majáles. Miško už na Elenku pomaly zabudol, celý večer tancoval s Marínou, ale keď Ferko zbadal Elenku, znova si navrával, že má o neho záujem. Elenka sa však celý večer bavila s farárom a jeho ubezpečila, že zostanú iba priateľmi, lebo už niekoho mala. Potom Ferko utiekol do lesa, kde plakal a prisahal ,že na to zabudne a zostane to len spomienkou na jeho mladosť.