-Red-

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: poviedka

Literárna forma: próza

Téma: Morálna premena človeka, ktorý bol celý život nenávidený. Poukazuje aj na fakt, že vždy je čas na nápravu osobnosti.    

Hlavná myšlienka: Nie majetky, ale láska je pravým bohatstvom človeka.

Postavy: Sýkora st. - je síce bohatý, ale lakomý človek

Juraj Sýkora – jeho syn (nemajú spolu dobré vzťahy)

Evka - dobrá, ochotná a obetavá žena

richtár

 

Dcéra richtára, Evka, sa má vzdať za Jurka, syna Sýkoru. Jurko nemá s otcom veľmi dobré vzťahy. Starý Sýkora je bohatý, ale skúpy. Richtár Zima pomáha aj svojej obci a neváha dať i zo svojho. Tým sa však zadlžuje a spôsobuje problémy celej rodine. Sýkora ho obviní, že spreneveril peniaze a zakáže Jurkovi stretávať sa s Evkou. Juro otca neposlúchne a odchádza bývať do richtárovho domu. V dedine vyčíňa cholera a neobíde ani Jurka. Vyzerá to s ním veľmi zle a praje si len, aby ho navštívil otec. Sýkora však miluje viac peniaze ako svojho syna. V minulosti pre ne vydedil i staršieho syna Jana a teraz i Jurka. Eva ide za Maslia

 

kou, pretože si myslí, že by mohla Sýkoru prinútiť, aby šiel za synom. V poslednom období si boli Masliačka a Sýkora veľmi blízki. Masliačka bola najprv prekvapená jej návštevou, no napokon sľúbila, že ho pošle.
Sýkora síce príde do richtárovcov, no nie preto, že syn leží na smrteľnej posteli, ale kvôli krádeži jeho milovaných peňazí. Upodozrieva richtára z krádeže, aj keď vie, že je nevinný. Keď však uvidí, v akom stave je Jurko, čosi sa v ňom zlomí. Celú noc prebdel a rozmýšľal o svojom premárnenom živote.
Uvedomil si, že jeho jediným cieľom nebola rodina, ale mamona. Keď prišiel o majetok, stratil zmysel života. Všetko oľutuje, ospravedlní sa richtárovi a jeho rodine. Jurkovi je ihneď lepšie, obe rodiny sa zmierili a začali prípravy na svadbu.