Mária TErézia źreformovala aj súdnictvo, lebo sa nelíšilo od stredovekého a nevyhovovalo nyvým časom. Zakázala vynášať tresty nad čarodejnicami a zmiernila aj telesné tresty a prijala zásadu, že pred súdmi sú všetci občanie formálne rovní.

Významná bola reforma školstva. Podľa nej sa malo školstvo zjednotiť a utvoriť sústavu od základnej školy po univezitu. Táto reforma pomohla odstrániť negramotnosť obyvateľstva, a tým aj zvýšiť jeho vzdelanostnú úroveň.

Hoci Mária Terézia odmietla niketoré osvietenské názory, naprkíklad o prirodzenej rovnosti ľudí, reformy by boli nemysliteľn bez osvietenského myšlienkového ovzdušie jej vlády.