Mária Terézia

1740- Mária Terézia sa stáva panovníčkou habsburgskej monarchie.

Začiatok panovania Márie Terézie bol neobyčajne ťažký. Viacerý európski panovníci odmietli uznať pragmatickú sankciu a robili si nárok na niektoré územia monarchie. Pruský kráľ Fridrich II. vystúpil proti Márii Terézii so zbraňou v ruke. Vojna trvlala sedem rokov a skončila sa neúspechom habsburgskej monarchie. Podľa uzavretého mieru musela Mária Terézia ustúpiť Prusku hospodársky dôležité Sliezsko.

Prehraná vojna a strata Sliezska ukázali, aká je monarchia hospodársky i vojensky slabá. Mária Terézia, ktorá počas vojny získala mnohé panovnícke skúsenosti, ale aj sebavedomie panovníčky si uvedomovala nevyhnutnosť reforiem. Pri ich uplatńovaní jej pomáhalo mnoho vzdelaných a oddaných poradcov. Cisárovná začala podľa pruského vzoru budovať silnú armádu. Velitelia sa museli oboznamovať s modernými vojenskými teóriami.

Panovníka venovala veľkú pozornosť hospodárstvu. V krajine zakladala manufaktúry. Niektoré vznikli aj na Slovensku, napríklad menufaktúra na výrobu bavlnených látok, textílna manufaktúra..