Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: povesť (z knihy Prešporský zvon)

Literárna forma: próza

Téma: udatnosť a nebojácnosť rytiera Juraja

          pôvod vzniku mesta Jur pri Bratislave

Postavy: knieža, starý pustovník, drak, rytier Juraj


V dávnych časoch, keď bol Bratislavský hrad iba malou pevnosťou, vládol v kraji starý knieža. Niekoľko míľ od hradu v belasých zápoliach vyrástol trojhlavý drak. Išla z neho hrôza – z očí mu sršal oheň, z pyskov sa valil dym. Mal veľkú silu, ľudí aj statok nivočil, všetko obracal na holú púšť.

Knieža vyhlásil, že ak sa nájde v krajine smelý junák, ktorý by draka skántril, dostane za ženu jednu z jeho dcér a k tomu pol krajiny. Nikto sa však neprihlásil. Starý pustovník, ktorý žil v horách, sa draka opýtal, prečo pustoší celý kraj. Drak mu povedal, že ak mu vždy na jar prichystajú mladú dievčinu, nebude kraj pustošiť. Starec odovzdal odkaz kniežaťu, a tak vždy na jar žrebovali, ktorú dievčinu odvedú drakovi. Zrazu však žreb padol na kniežaciu dcéru Dúbravku. Keď sa blížili do belasých zápolí, objavil sa v diaľke jazdec v ligotavom brnení. Dal sa s drakom do boja a kopijou narábal tak šikovne, že draka premohol a zabil. Dúbravka bola slobodná. Všetci boli šťastní a volali na slávu. Udatným junákom bol rytier Juraj, ktorý chodil po svete a ako mu prikazovala rytierska česť, dobrému pomáhal a zlo premáhal. Práve sa vracal na svoj hrad. Knieža na jeho počesť založil mesto, ktoré ponesie na večné časy meno Jur.

V radostnom sprievode sa potom pobrali všetci na Bratislavský hrad, kde vystrojili veľkú svadbu. A po svadbe si rytier Juraj odviezol svoju utešenú ženu Dúbravku do svojho vzdialeného domova.

 

Povesti rozdeľujeme na:

 

  • heraldické - vysvetľujú pôvod erbov

  • miestne - vzťahujú sa k nejakému miestu

  • historické - rozprávajú o významných udalostiach národných dejín a sú prameňom lepšieho poznania minulosti

  • fantastické - rozprávajú o magických bytostiach, javoch.