Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: povesť (z knihy Prešporský zvon)

Literárna forma: próza

Téma: udatnosť a nebojácnosť rytiera Juraja

          pôvod vzniku mesta Jur pri Bratislave

Postavy: knieža, starý pustovník, drak, rytier Juraj