Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Mária Ďuríčková bola slovenská spisovateľka, prekladateľka, scenáristka a autorka literatúry pre deti a mládež.

Literárny druh: epika

Literárny žáner: autorská rozprávka

Literárna forma: próza

Téma: príbeh Danky a Janky

Postavy: Danka a Janka, Miško, Paľko Vlk


Tento príbeh je o dvoch dievčatkách, dvojičkách.

Danka a Janka Botkové sú dievčatá - dvojičky, ktoré sú ako všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si. Nikto ich nevie rozoznať, len rodičia. Sú prváčky a majú veľa kamarátov. Sú rovnaké a predsa nie sú rovnaké. Janka je žalobaba a Danka je zanovitá. Rady sa spolu hrajú, ale aj sa pobijú. Občas si dajú každá iné oblečenie. Niekedy sa nahnevajú aj na rodičov. Každú druhú nedeľu chodia ku starej mame. Chodia tam veľmi rady, lebo je to na dedine a sú tam zvieratká. Neustále zažívajú množstvo dobrodružstiev. Sú to veselé i poučné príbehy.

Nemenej dôležité je, že  podnietia, rozohrajú detskú fantáziu – to najmä v druhej časti knižky Danka a Janka v rozprávke, kde si hlavné hrdinky domýšľajú a vymýšľajú rôzne podoby sveta, viac či menej zázračné bytosti a udalosti. Nenásilnou, detskému vnímaniu prístupnou, formou sprostredkujú príbehy dvojčeniec, aj základné pravidlá správania v rodine, v škole a na verejnosti. Ironizujú sebectvo, skúposť či iné negatívne vlastnosti, učia potrebe priateľstva, súdržnosti (nielen medzi súrodencami).

Knižka, ktorá bola viac ráz ocenená  a dnes už jestvuje vo viac ako 362 tisíc výtlačkoch.