Mapa a glóbus
Pračlovek vytvoril na stenách jaskýň rôzne kresby, medzi nimi aj náčrty svojho okolia. Netušil, že zhotovil najjednoduhšiu mapu. Bola to pre neho mapa celého sveta, ktorý poznal. Postupne sa ľudstvo dozvedelo viac o zemskom povrchu. Náčrtky sa stávali presnejšími a obsahovali viac údajov.
Učenci v starovekom Grécku mali toľko poznatkov, že dokázali nakresliť prvé mapy sveta. Samozrejme, boli na nich nakreslené iba územia, ktoré poznali. Už pred 2 500 rokmi Gréci dokázali guľatosť Zeme. Prišli na to, že najpresnejší obraz Zeme je guľa. Guľatý model zeme nazvali glóbusom. Tento modol je vlastne zmenšený obraz Zeme.
Po zostrojení prvých glóbusov zistili, že sa na nich nedá podrobne zakresliť malé územie, napríklad mesto. Keby ho chceli znázorniť na glóbuse, musel by byť veľmi veľký.
Ľudia vymysleli rôzne spôsoby, oko zostrojiť mapy. Na mape je krajina nakreslená tak, ako vyzerá pri pohľade zhora. Mapa je teda plochý, zmenšený obraz povrchu Zeme alebo jej častí. Ľudia, ktorý mapy kreslia sa dohodli aké farby a znaky budú pri kreslení používať. Každá farba a znak má svoj význam, ktorý platí všade na svete rovnako. V súčasnosti sa glóbus najviac používa na vyučovaní v školách. Mapy využívajú hľavne vedci , turisti, lesníci a mnohý ďaľší.