Majetok podniku predstavuje ,prostriedky ktore

podnik po svojej cinosti,obstarava,pouziva,vytvara

a vo vlastnom zaujme s nimi ucelne hospodari.

CLENENIE MAJETKU: 1.zhladiska casu-kratkodoby-

do 1 roka(material) dlhodoby-nad 1 rok(auto,budova)

2.Charakter majetku-hmotny-ten co mozeme chytit

Nehm.-softver,licencie finan.-akcie, peniaze na ucte

3.podla toho ci majetok pri pouzivani meni alebo

nemeni svoju podobu a podla toho ci sa opotrebuva

 alebo spotrebuva vo vyrobe a.dlhodoby-auto nemeni

svoju podobu iba sa opotrebuva. b.kratkodoby-majetok

 meni svoju podobu a spotrebuva sa.

CLENENIE DLHODOBEHO MAJETKU: 1.DHM-vstupna cena

je vyssia ako 30000sk a doba pouzitelnosti viac ako 1 rok

 su to samostatne hnutelne veci a ich subory ( pozemky,

 stavby, byty,umelecke diela,tazne zvierata) majetok

 ktoreho ocenenie je do 30000sk a doba pouzitelnosti na

 1 rok sa nazyva drobny hmotny majetok.

2.DNM-ma nehmotny charakter jeho vstupna cena je

nad 50000sk a nad 1rok(licencie,patenty,softwer,

goodwill-dobre meno podniku)

3.DFM-cene papiere a vklady na dobu dlhsiu ako 1 rok

 pozicky s dobou splatnosti nad 1 rok.Subory hmotnych a 

nehmotnych veci prenajimanich ako celok.

4.Dpo-su to pohladavky voci fyz. alebo pra.osobam, ktore

 maju byt v buducnosti premenene na peniaze.Ked ja

poziciam peniaze mam pohladavku voci dlznikovi.