Magnet je kúsok kovu, ktorý môže priťahovať nejaký iný  kov.

            Magnetické kovy

Magnety silne priťahujú železo, kobalt, nikel a niektoré zliatiny, ktoré sú kombináciou dvoch alebo viacerých kovov, prípadne kovu a inej látky. Najbezpečnejšou magnetickou zliatinou je oceľ. Takéto kovy sa nazývajú feromagnetická, čo znamená, že v blízkosti magnetu sa zmagnetizujú.

Niektoré feromagnetické kovy si zachovávajú magnetické vlastnosti iba v blízkosti magnetu. Nazývaú sa mäkké feromagnetiká. Keď sa od magnetu vzdialia, svoje magnetické vlastnosti stratia. Tvrdé feromagnetické materiály si zachovávajú magnetické vlastnosti ešte dlho po odstránení magnetu.

         Magnetické polia

Magnetické polia sú neviditeľné, ale vedci ich často znázorňujú čiarami, nakreslenými okolo magnetov. Nazývajú sa magnetické siločiary. Spravidla sa označujú šípkami ukazujúcimi smer poľa. Siloriary sú najhustejšie pri póloch magnetu, kde je magnetické pole najsilnešie.