Magnet
Magnet je kúsok kovu,ktorý k sebe priťahuje kovy iného druhu.Magnetizmus je sila.Vzniká na základe spôsobu usporiadania atómov vnútri kovu.Magnetické sily sú najväčšie na obidvoch koncoch magnetu.Konce magnetu sa volajú severný a južný pól.Keď k sebe skúsite poly priblížiť,budú sa priťahovať alebo odpudzovať.S a J pól magnetu sa vzájomne priťahujú.Nazýva sa to magnetická príťažlivosť.Rovnaké póly sa vždy navzájom odpudzujú.Nazýva sa to magnetický odpor.Silová oblasť okolo magnetu sa volá magnetické pole.Naša planéta je magnetická.Má vlastné magnetické pole.To pôsobí na ručičky kompasov tak,že vždy ukazujú sever.Rovnako ako magnety,má aj Zem severný a južný magnetický pól.Magnety môžete použiť na prichitenie lístka s poznámkami.Používajú sa v motoroch,v DVD prehrávačoch či v hodinkách.Pretože magnety môžu priťahovať niektoré kovy,napr.železo,používajú sa aj na oddeľovanie jednotlivých materiálov od seba(napr. v továrňach).Vlaky Maglev využívajú elektrický odpor,ktorý im umožňuje vznášať sa tesne nad koľajou.To im dovoľuje pohybovať sa veľmi hladko.