hradelova


ma famille

moja rodina

grand-père (m)

starý otec

grande-mère (f)

stará mama

père (m)

otec

mère (f)

matka

oncle (m)

strýko

tante (f)

teta

frère (m)

brat

soeur (f)

sestra

cousin (m)

bratranec

cousine (f)

sesternica

neveu (m)

synovec

nièce (f)

neter

petite-fille (f)

vnučka

petit-fils (m)

vnuk

fils unique (m)

jedináčik (syn)

fille unique (f)

jedináčik (dcéra)

jumeaux (m)

dvojčatá


Na označenie rodinnej príslušnosti používame nesamostatné privlastňovacie adjektívne zámená: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur, nos, vos leurs.


Exemple : Le fils de ma tante est mon cousin.


Hromadné podstatné mená na tému moja rodina:

le père + la mère = les parents

le fils + la fille = les enfants

le grand-père + la grande-mère = les grands-parents

le petit-fils + la petite-fille = les petits-enfants

le neveu + la nièce = les neveux


 

Názvy členov rodiny s citovým zafarbením. Používajú sa v hovorovon aj písonmnom prejave:

père (m)

papa

mère (f)

maman

grand-père (m)

papi

grande-mère (f)

mamie

oncle (m)

tonton

tante (f)

tata


 

Po svadbe vznikajú nové rodinné putá, ktoré so sebou nesú aj názvy nových rodinných príslušníkov:

mariage (m)

svadba

mari (m)

manžel

femme (f)

manželka

beau-père (m)

svokor

belle-mère (f)

svokra

beau-fère (m)

švagor

belle-soeur (f)

švagriná

belle-fille (f)

nevesta

gendre (m)

zať

 

 

V prípade druhej svadby v poradí prichádzame do kontaktu s novými pomenovaniami členov rodiny ako sú:

deuxième mariage

druhá svadba

beau-père (m)

nevlastný otec

belle-mère (f)

nevlastná matka

demi-frère (m)

nevlastný brat

demi-soeur (f)

nevlastná sestra


 

Pomôcka na lepšie zapamätanie, kedy používame grand, petit, beau a demi v spojení s pomenovaniami základných rodinných príslušníkov:

PETIT/E označuje potomkov (les descendants)

GRAND/E označuje predkov (les ascendants)

BEAU/BELLE je znak rešpektu

DEMI znamená nevlastný


 

Pred svadbou alebo v prípade neuzavretia manželstva sú to nasledovné pomenovania:

compagnon (m)

druh

compagne (f)

družka

petit ami/copain (m)

priateľ

petite amie/copine (f)

priateľkaV prípade úmrtia sú to:

 

décès (m)

úmrtie

veuf (m)

vdovec

veuve (f)

vdova

orphelin (m)

sirota


 

Pokiaľ hovoríme o rodine, tá môže byť:

famille (f)

rodina

famille recomposée (f)

zlúčená rodina

famille de mon père (f)

rodina zo strany otca

famille de ma mère (f)

rodina zo strany matky


 

Krátky zoznam slovies, ktoré sa používajú v spojení s témou moja rodina:

verbes

slovesá

aimer

mať rád

élever

vychovávať

adopter

osvojiť si, adoptovať

se marier

vydať sa, oženiť sa

se pacser

registrovať partnerstvo

divorcer

rozviesť sa

se remarier

znovu sa vydať, oženiť

naître

narodiť sa

avoir un enfant

mať deti

mourir/décéder

zomrieť


 

Podstatné mená odvodené od týchto slovies:

se marier - mariage (m)

se pacser – Pacs: Pacte civil de solidarité (m)

divorcer - divorce (m)

naître – naissance (f)

mourir/décéder – décès (m)Zopakujte si:
1. Vymenujte základných členov rodiny.
2. Le petit-fils + la petite-fille = ?
3. Čo je PACS ?
4. Aké 2 významy má pomenovanie beau-père (m) ?

Použitá literatúra:
http://www.pinterest.com/pin/483222234989104381/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-epAVN6aEZkk%2FUIEB5QPx3sI%2FAAAAAAAAAFQ%2Fl7-AeCVdimk%2Fs1600%2FLa%252Bfamille%252B001.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fparlefr%2Ffle-lexique-de-la-famille%2F&h=1600&w=1163&tbnid=8Ocg71TM78VqAM%3A&zoom=1&docid=fSp7n83Q94k97M&ei=fsieU9y2OYWY0AX1_4CwDg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2345&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CEMQrQMwDA