DETSTVO
Narodený 21.júla 1880 v Košariskách
6.dieťa Pavla(evanjel.farár) a Albertíny
Štúdiá
Zdokonalil sa v maďarčine v Šamoríne
Evanjelické lýceum v Bratislave a Šoporni

Po štúdiu na lýceu v Sarvaši r. 1898 odišiel do Prahy
Študoval stavebné inžinierstvo, prešiel na FF UK-matematika,hvezdárstvo
1904- Štefánika promujú za doktora filozofie

Štefánik v Prahe
nadviazal kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, zoskupenou v spolku Detvan( istý čas mu predsedal)
Stretával sa s predstaviteľmi hlasistického hnutia, združenými okolo časopisu Hlas a obhajoval myšlienku česko-slovenskej jednoty.

Štefánik v Paríži
Asistent u astrofyzika Janssena
Priekopník v metódach na výskum Slnka
Cena Francúzskej astronomickej spoločnosti, Janssenov, Wildeho cena Francúzskej akadémie vied.
Za vedecké a diplomatické úspechy od Francúzskej vlády dostal Rád rytiera čestnej légie

Roky 1915-1919
Ako 1.francúzsky občan sa r.1915 prihlásil k letectvu
Generál Foch ho poveril organizáciou vojenskej meteorologickej služby
Velenie fr.armády mu udelilo Vojenský kríž
Za 3 roky sa stal z desiatnika brigádny generál
Informoval francúzov o situácii Slovákov v Uhorsku
Predostrel návrh na vytvorenie slobodných štátov po rozpade R-U
Uviedol Beneša a Masaryka, s  ktorými vo februári roku 1916 v Paríži založil Národnú radu československú
Štatút,neskôr Dekrét-oficiálny vznik čs.armády vo Fr.

RUSKO: 1916 organizácia českých a slovenských zajatcov do čs.oddielov
USA: 1917- 3000 vojakov presunutých do Fr. Ako súčasť légii, získal financie, podporu Roosvelta
TALIANSKO: cieľ:zlepšenie vzťahov
1.zmluva o konštituovaní právne a politicky samostatnej čs. armády – prvá medzinárodná zmluva uzavretá v mene Čskoslovenskej republiky
Medzitým sa utvorila vláda ČSR, v ktorej bol Štefánik ministrom vojny

Po vzniku ČSR povedal:
Smrť generála M. R. Štefánika
V nedeľu 4.mája 1919 z talianskeho Galarate sa vypravil letecky na návrat do vlasti
Po páde lietadla tragicky zahynul neďaleko Bratislavy(Ivanka pri Dunaji)
Mohyla gen .M. R. Štefánika na Bradle
Bol tu pochovaný 11.mája 1919