Vedúcou osobnosťou mladoslovenského hnutia, ktorá okolo seba združovala mladú revolučno-demokratickú generáciu bol Ľudovít Štúr (1815-1856). Jeho politické, estetické, národnobuditeľské a sociálne názory ovplyvňovali celú jednu generáciu bezprostredne a niektoré z nich prostredníctvom literárno-umeleckej tvorby a publicistiky presiahli svoju dobu a sú stále živé. Má hlavnú zásluhu na uzákonení spisovnej slovenčiny svojimi dvoma dielami Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej. Boli výsledkom jeho jazykovedných znalostí. Presvedčivými dôkazmi načrtol v nich