Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: historický román

Literárna forma: prozaická

Postavy: Evka Jonášová (rozprávačka príbehu)

               Adela Ostrolúcka

               Ľudovít Štúr

               Laciak

Hlavná myšlienka: vzťah a nenaplnená láska Ľudovíta Štúra a Adelky Ostrolúckej

 
Príbeh sa začína v roku 1847 v Žitňanoch, kde žila Evka Jonášová, dcéra miestneho učiteľa, ktorému rada pomáhala.
Cestou do Zemianskeho Podhradia sa rodine Ostrolúckych polámalo koleso a pán Ostrolúcky požiadal Evkinho otca o
pomoc. Evka sa medzitým zoznámila s Adelou, ktorá sa zhodou okolností chcela učiť slovenčinu. Preto dala Adelina mama návrh, aby Evka išla s nimi do Zemianskeho Podhradia a tam Adelu učila. Tu sa vlastne začalo ich veľké priateľstvo, ktoré trvalo dlhé roky.
Evku rodina Ostrolúckych prijala tak, akoby už patrila do rodiny. Adelka sa jej zdôverovala so všetkým, čo ju trápilo, vrátane problémov so svojim snúbencom – bratrancom barónom Rotschützom, ktorého nemala rada, ale rodičia ju nútili vydať sa zaňho. Jedného dňa však do Adelkinho života vstúpil Ľudovít Štúr, ktorý do Zemianskeho Podhradia prišiel za svojim bratom – kaplánom Samkom. Adelke sa Ľudovít Štúr hneď zapáčil, ale neodvážila sa dať svoje city najavo. Po čase sa dokonca rozhodla pomstiť sa mu za Máriu Pospíšilovú – Štúrovu bývalú lásku, ktorú opustil a zanechal jej
len báseň Rozžehnání, v ktorej jej vysvetlil svoje vlastenecké dôvody.
Adelka si zaumienila, že ho prinúti, aby sa do nej zaľúbil, a potom ho opustí tak, ako to on urobil Márii Pospíšilovej. Jej plán však celkom nevyšiel, pretože sa doňho nakoniec zamilovala ona sama. Celý vzťah medzi Adelkou a Štúrom sa však zmenil až v roku 1848 na prešporskom fašiangovom bále v Grassalkovichovskom paláci. Tam sa Štúr prvýkrát vyznal zo svojich, doposiaľ skrývaných, citov ku Adelke a ona prvýkrát priznala, že aj ona ho
miluje. Odvtedy bola Adelka očividne šťastná. Medzitým však vypukla Viedenská revolúcia a cesty Adelky, Štúra a Evky sa načas rozišli.
Od roku 1849 si Adelka s Evkou len dopisovala, stretli sa až v roku 1852 vo Viedni. To už mala Adelka 28 rokov, ešte stále nebola vydatá a začínala chorľavieť. Jej, teraz už bývalý, snúbenec, barón Rotschütz, sa medzitým oženil. 

 

18.3.1853 Adela ochorela na nervovú horúčku a zomrela.

12.1.1856 zomrel Štúr na následky zranenia na poľovačke Evka si nakoniec vzala Laciaka.