Na lúkach a na poliach žije len niekoľko druhov vtákov trvalo. Väčšina druhov prilietava na lúky a polia len za potravou.


Medzi lúčne a poľné vtáky patrí:

  • jarabica poľná,

  • bažant poľovný,

  • drop fúzatý,

  • škovránok poľný,

  • havran poľný,

  • sokol myšiar,

  • vrana túlavá,

  • strnádka žltá,

  • straka čiernozobá.


 

Jarabica poľná

Jarabica poľná patrí medzi naše známe vtáky žijúce na poli. Je stálym vtákom – neodlieta na zimu do južných krajín. Patrí medzi poľovné vtáky.

Jarabica poľná má perie na vrchnej strane tela sfarbené do sivohneda. Svojím sfarbením je prispôsobená prostrediu, v ktorom žije.

Jarabica poľná  sa živí väčšinou rastlinnou potravou – zelenými časťami rastlín a semenami, občas aj hmyzom. Potravu si vyhľadáva rozhrabávaním pôdy, preto hovoríme, že patrí medzi hrabavé vtáky. Mláďatá si potravu vyhrabávajú samy, preto hovoríme, že patria medzi nekŕmivé vtáky.


http://en.wikipedia.org/wiki/Grey_Partridge

Jarabica poľná


 

Bažant poľovný

Bažant poľovný je ďalším známym vtákom žijúcim na poliach a lúkach. Hniezda si stavia na zemi v krovinách, či v hustej tráve. Patrí medzi stále vtáky.

Bažant poľovný je známy svojou pohlavnou dvojtvarosťou, ktorá sa prejavuje najmä odlišným sfarbením peria. Samec – kohút má nápadne sfarbené perie, samica a mláďatá majú perie prispôsobené prostrediu.

Bažant poľovný sa živí hmyzom a jeho larvami, slimákmi, mladými hrabošmi, časťami a semenami rastlín - najmä obilnín, ale aj lesnými plodmi. Patrí medzi hrabavé a nekŕmivé vtáky.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Pheasant

Bažant poľovný – samecDrop fúzatý

Drop fúzatý patrí medzi stále, nesťahovavé vtáky. Jeho životným prostredím sú veľké plochy polí, či lúky. Hniezda si buduje v tráve alebo v obilí. Je zaradený medzi ohrozené druhy živočíchov. Zásahmi človeka – mechanizáciou a chemizáciou stráca svoje prirodzené prostredie. Je zákonom chránený.

Drop fúzatý je naším najťažším lietajúcim vtákom. Jeho hmotnosť dosahuje 18 – 25 kilogramov. Veľmi ťažko vzlieta, ale rýchlo letí. Názov dostal podľa fúzov, ktoré má samec v čase párenia – tokania.

Drop fúzatý sa živí rastlinnou, ale aj živočíšnou potravou. Požiera časti rastlín, plody, slimáky, pavúky, hmyz, myši, drobné vtáky.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ftrappe

Drop fúzatýŠkovránok poľný

Škovránok poľný je typickým obyvateľom našich polí, lúk a pasienkov. Hniezdo si buduje na zemi z trávy, korienkov a listov. Patrí medzi sťahovavé vtáky. Na Slovensko prilieta už vo februári.

Škovránok poľný sa živí hmyzom, v chladnom počasí aj zelenými časťami rastlín a ich semenami. Patrí medzi užitočné a chránené vtáky.