Na lúkach a poliach žije veľa rôznych živočíchov. Najviac sú zastúpené bezstavovce.


Čo sú bezstavovce?

Bezstavovce  sú živočíchy, ktoré nemajú vnútornú kostru.


Medzi bezstavovce žijúce na lúkach a poliach patrí napríklad:

  • slimák meňavý,

  • slimák stepný,

  • strehúň škvrnitý,

  • kosec rožkatý,

  • križiak obyčajný,

  • dážďovka zemná,

  • čmeľ zemný,

  • svrček poľný,

  • kobylka zelená.


Slimák meňavý

Slimák meňavý je bezstavovec veľký okolo 20 milimetrov. Patrí medzi ulitníky. Žije zväčša na suchých miestach v krovinách, pri okrajoch ciest. Živí sa rastlinnou potravou.

Slimák meňavý má sploštenú ulitu. Môžeme ho nájsť v rôznych farebných variantoch. Nie je ľahké nájsť dvoch rovnako sfarbených jedincov. Typickým znakom je niekoľko pozdĺžnych pásov na ulite.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/White-lipped_snail

Slimák meňavý

 

 

Slimák stepný

Slimák stepný patrí medzi bezstavovce a ulitníky. Dosahuje veľkosť okolo 15 milimetrov. Dobre znáša suché prostredie. Často ho môžeme nájsť na lúkach, pri okrajoch ciest a železníc. Živí sa rastlinnou potravou.


http://en.wikipedia.org/wiki/Xerolenta_obvia

Slimák stepný

 

 

Dážďovka zemná

Dážďovka zemná  je naša najznámejšia dážďovka. Patrí medzi stavovce. Jej valcovité telo dorastá do dĺžky 90 – 190 milimetrov. Často ju môžeme nájsť v pôde lúk, polí a záhrad v nížinách i vo vyšších pásmach. Charakteristickým znakom je opasok – vyvýšený žľaznatý útvar v prednej časti tela.

Dážďovka sa živí organickými látkami v pôde, spadnutým lístím alebo drobnými odumretými živočíchmi.

Dážďovka je užitočná, pretože sa podieľa na tvorbe humusu a prevzdušňuje a kyprí pôdu.


http://en.wikipedia.org/wiki/Lumbricus_terrestris

Dážďovka zemná

 

 

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi bezstavovce a najviac rozšírené pavúky. Samec dosahuje veľkosť okolo 5 - 9 mm, samička 10 – 20 mm. Charakteristickým znakom je krížová kresba na chrbtovej strane zadočku.

Križiak obyčajný si robí okrúhle siete na kríkoch, stromoch a medzi vyššími bylinami. Živí sa hmyzom, ktorý sa chytí do siete.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_garden_spider

Križiak obyčajnýKosec rožkatý

Kosec rožkatý patrí medzi bezstavovce a kosce. Typickým znakom koscov je hlavohruď po celej šírke zrastená s bruškom. Má krátke guľovité telo a dlhé, tenké nohy. Živí sa prevažne živočíšnou potravou, najmä drobným hmyzom. Najčastejšie ho nájdeme na poliach s poľnohospodárskymi plodinami  ako je kukurica, lucerna, obilie, kapusta, kde požiera hmyz. Korisť teda nechytá do pavučiny, ale klepietkami.

Kosec rožkatý je užitočný, pretože ničí škodcov na poľnohospodárskych kultúrach.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phalangium_opilio

Kosec rožkatý