el boxeo – boxovanie, box

boxear - boxovať

 

 


Pri činnosti s významom jazdiť na sa používa sloveso montar. Sloveso používame buď bez predložky alebo s predložkou a.

 

Ak za predložkou a nasleduje podstatné meno mužského rodu pred ktorým stojí určitý člen el, a + el sa skracuje na al, a ak po predložke a nasleduje podstatné meno ženského rodu pred ktorým stojí určitý člen, zostáva tvar a la.

 

Napr.:

montar al caballo

montar en caballo

montar la bicicleta

montar en bicicleta

 

Sloveso jugar s významom hrať, hrať sa pri športoch používa vždy s predložkou a.

 

Napr.:

jugar al fútbolZopakujte si:
1. ¿Qué deportes practicas en tu tiempo libre?
¿Dónde se juega con el puck?
2. Prelož do španielčiny:
Môj brat hrá tenis.
Môj obľúbený šport je plávanie.
Mama, idem sa bicyklovať s kamarátom.


Použitá literatúra:
CORPAS, J.. et. al. 2005. Aula Internacional 2, Barcelona: Difusión. 2005. 200 s. ISBN 9788484432302
LENGHARDTOVÁ, J. 2001. Španielčina 1, 2. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. 448 s. ISBN 80-08-03316-9