(1. maturitná téma)(700 rokov pred n.l.- 5.st.n.l.)Antika je súhrnný názov pre grécky a rímsky starovek (lat. Antiqs = starý, starobilý) a jeho kultúru. Antická lit. je najstaršou, súčasne veľmi významnou a svojim vplyvom dodnes pôsobiacou epochou v literárnej tvorbe Európy. Zahŕňa: - Grécku literatúru a Rímsku literatúruGRÉCKA LITERATÚRA: (9 st. pred n. l. – 5. st. n. l.)-mytológia – o bohoch o nadprirodzených javoch, je to predchodca náboženstva-je to súhrn mýtov alebo bájí o Bohoch a nadprirodzených javoch. Ovplyvňuje celý život.Bohovia: •ZEUS – najvyšší Boh (Dio) – manželka Hera – ochrankyňa rodiny•AFRODITA – Láska•ATÉNA – múdrosť•POSEIDON – boh morí•HÁDES – podsvetie•APOLO – slnko•ÁRES – vojna-pokladá sa za kolísku modernej civilizácie-rozvíja sa matematika, politológia, demokracia, napr. Pytagoras, Táles, Archymedes, Sokrates → Platón ( žiak)→ Aristoteles = kresťanstvo pochádza z učenia týchto troch.Diela: HOMÉR: - slepý básnik, ktorý sa stal v starovekom Grécku uctievaným básnikom. Meno Homér v Grécku znamenalo to isté, čo slovo básnik. Napísal eposy: 1.ILIAS2.ODYSEAPodľa nich sa nazýva EPIKA!ILIAS – hrdinský epos, obsahuje 24 spevov v iónskom nárečí. Dej pozostáva z posledných 51 dní desaťročnej trójskej vojny, s početnými retrospektívami z priebehu vojny. Ústredným motívom eposu je Achillov hnev. Do deja zasahujú grécky bohovia – Zeus, Tetis, Hefaistos, Pallas, Aténa, Afrodita, Apolón a iní, ktorý pomáha raz jednej strane, raz druhej. Dielo sa stalo vzorom pre európskych autorov.ODYSEA – je epos zobrazujúci obdobie po skončení trójskej vojny. Je to dobrodružno – fantastická epická báseň v 24 spevoch. Opisuje posledných 41 dní z 10 ročného putovania kráľa Odysea pri návrate domov z gréckej vojenskej výpravy proti Tróji. Posejdon kládol prekážky Odyseovi. Odyseova manželka sa volala Penelope. V epose ľudia nekonajú iba s vlastnej vôle, na ich osudy majú vplyv bohovia.SOFOKLES: - bol hlásateľom ideí, ktoré stmeľovali občiansky kolektív aténskeho mestského štátu. Z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií. Najznámejšie sú: 1.Kráľ Oidipus – prílišná naviazanosť syna na matku2.Antigona - je Oidipova dcéra, zamurovaná do skaly za živa, aby netrpela tak sa obesila.3.Elektra – prílišná naviazanosť dcéry na otca.EZOP: - najznámejší bájnik. Z bájok vyplývajú ponaučenia.1.Opica a zrkadlo2.Havran a líškaSAPFÓ: - je prvá žena poetka, ktorá žila a písala. Žila na ostrove Lesbos. Mala rada mužov aj ženy (bisexuálka). Písala najmä o láske, nenaplnenej láske. Keď písala a recitovala, hrávala na lýre. – Takýmto básňam hovoríme LYRIKA!dielo: MODLITBA O AFRODITE RÍMSKA LITERATÚRA (3.st.p.n.l. – 5.st. n.l.)- nadväzuje na grécku antikuCICERO: - rečník a filozof a bol aj učiteľom Marka AureliaBohovia: •Zeus – Jupiter•Hera – Juno•Afrodita – Venuša•Poseidon . Neptún•Aténa – MinervaBásnici:PUBLIUS VERGILIUS MARO - pokladá sa za zakladateľa = IDYLA!Diela: -BUCOLICA – o pastieroch-GEORGICA – o roľníkoch-AENEAS (énas, epos), nadväzuje na Homérove eposy. Cisár Augustus si objednal tento Epos od Vergília. Hovorí o tom ako sa končí trójska vojna. Aenas je jeden z trójskych bojovníkov , ktorý si hľadá novú vlasť po vojne. Plavý sa po mori 10 rokov ako Odiseus.PUBLIUS OVÍDIUS NASO (Ovídius) - preslávené ľúbostnými básňami = lyrické básneZbierky: - UMENIE MILOVAŤ, návod ako udržať lásku- LÁSKY- LISTY HEROÍN(A), Hero – hrdina, listy žien- METAMORFÓZy (premeny), súhrn 250 gréckych a rímskych bájí a mýtov. Zozbieral ich Ovídius. Prečo metamorfóza: - symbolická premena. Premena neživého na živé.- FILEMON A BAUTSISQUINTUS HORACIUS FLACCUS – básnik a satirikZBIERKY: -ÓDY, oslavné básne-SATIRY-LISTY – zobrazuje sám seba ako človeka s chybami, hľadajúceho životné cesty.