Ak píšeme list priateľovi v anglickom jazyku, musíme dbať na niekoľko dôležitých faktov.(na maturitu)

Za predpokladu, že píšeme list z dovolenky alebo prázdnin, poprípade priateľovi z inej krajiny, alebo mesta.

Ako prvé je vždy oslovenie, väčšinou /Dear  John/, oslovujeme prijímateľa listu, vždy krstným menom.

Za menom nášho priateľa dávame čiarku a pokračujeme v novom riadku.

Nikdy nezabúdajte na odseky!!

Ako prvé píšeme, kde sa nachádzame. Napríklad : Greetings from Cairo!

Následne pokračujeme opisom počasia. Napríklad: The weather is very hot.

Môžeme pokračovať napríklad tým, kde prespávame ( hotel, rodina, priatelia).

Odsek.

Pokračujeme tým, že uvedieme, kedy sme prišli a čo sme zatiaľ stihli spraviť, poprípade, čo sme videli. Je veľmi dôležité dávať pozor na čas!!! (predprítomný alebo minulý)