Lineárne rovnice-rovnica je rovnica vtedy, keď je číslo iné ako nula-koreň rovnice je číslo, ktoré danej rovnice vyhovuje1.Odstránime z rovnice zátvorky a zlomky (ak je red zátvorkou číslo, ktoré má znamienko iné ako krát,čísla zo zátvorky sa odpíšu bez zátvorky)2.Zjednodušenie obidvoch strán rovnice3.Vydelíme strany rovnice koeficientom pri neznámej4.Urobíme skúšku správnosti dosadedím výsledku za neznámuNerovnice-nerovnice môžu mať nekonečne veľa riešení-pri výmene strán nerovnice sa znak nerovnosti zmení na obrátený1.Odstránime z nerovnice zátvorky a zlomky2.POZOR na násobenie záporným číslom!!! (zmena znamienka rovnosti)3.Zjednodušíme obidve strany rovnice4.Nakreslíme riešenie na číselnú os5.zápis Q,xe(10,nekonečno)Kruh, kružnica-kružnica k so stredom S, priemerom d a polomerom rTetivaPočíta sa ako Pytagorova vetaVzájomná poloha kružnice a priamky-priamka nemá s kružnicou nijaký bod - nesečnica-priamka má s kružnicou jeden spoločný bod - dotyčnica-priamka má s kružnicou dva spoločné body - sečnicaDĺžka kružniceO=2 . pí. RKruhový výsekA= 2. pí. r. Alfa360Obsah kruhuS=pí er na druhúVzájomná poloha dvoch kružníc-kružnice ležia mimo seba ·kružnica k jedna a zároveň kružnica k dva nemajú nijaký spoločný bod-kružnice majú vonkajší dotyk·kružnica k jedna a zároveň kružnica k dva majú jeden spoločný bod T-kružnice sa pretínajú v dvoch bodoch-majú vnútorný dotyk ·kružnica k jedna a zároveň kružnica k dva majú spoločné dva body A,B, ktoré su v zloženej zátvorkeVzájomná poloha kružnice a priamkyPriamka, ktorá nemá s kružnicou nijaký spoločný bod sa nazýva nesečnicaPriamka, ktorá má s kružnicou jeden spoločný bod sa nazýva dotyčnicaPriamka, ktorá má s kružnicou dva spoločné body sa nazýva sečnica