Libanon

 

Rozloha: 10 400 km²

Počet obyvateľov: 3, 972 mil.

Hustota zaľudnenia: 382 obyv. / km²

Štátne zriadenie: republika

Úradný jazyk: arabčina, francúzština, angličtina

Najvyšší bod: Qurnat as Sawdá, 3 088 m

Prírodné zdroje: vápenec, železná ruda, soľ

Rasové a národnostné zloženie: Arabi 95 %, Arménci  4 %, iní 1%

Priemerná dĺžka života: muži 70 rokov, ženy 75 rokov

Mena: libanonská libra

Nezamestnanosť: 20 %

HDP na 1 obyvateľa: 11 100 USD

 

Libanon má strategickú polohu medzi západom a východom, ktorú svojho času využívali aj Feninčania. Po 2. svetovej vojne si Libanon postupne vytvoril imidž stabilného ekonomického centra Blízkeho východu. Bejrút dostal prezývku , Paríž východu“ pretože má orientáciu na módny priemysel. Rozvíjalo sa bankovníctvo, obchod aj cestovný ruch.  Problémy nastali v 70- rokoch, odkedy je krajina vtiahnutá do  nekonečného regionálneho konfliktu Izraela s okolitými arabskými štátmi. Poľnohospodárska výroba zabezpečuje hlavne domácu potrebu. Hoci je úroda ,, nedostatkovým tovarom“, produkcii pomáhajú dobre klimatické podmienky a dostatok vody pritekajúcich s vysokých hôr. Pestujú sa obilniny, citrusové plody, zelenina, olivy, tabak, figy mandle, hrozno. Vo vyšších nadmorských výškach sa darí aj ovociu mierneho pásma- jablkám , hruškám, slivkám či čerešniam. Rozšírený je chov hospodárskych zvierat a hydiny.  Lesy boli v krajine zničené ešte za čias Feninčanov, ktoré ich používali na stavbu lodí. Libanon nedisponuje ani veľkým nerastným bohatstvom. Ťaží sa menšie množstvo železnej rudy, málo kvalitného uhlia, pieskov a stavebného materiálu.  Energia sa získava z hydroelektrárni na rieke Litani, zvyšok zdrojov zabezpečený importom.  Priemysel sa opiera o tradíciu v potravinárskej a textilnej výrobe. Textilný priemysel profituje z orientácie na módne trendy pre bohatú klientelu. Rozvoj v priemysle výrazne obmedzuje nestabilita a neistota v regióne. Libanon bol známy ako centrum bankovníctva na Blízkom východe. No pre politické problémy bol o to ukrátený. Taktiež sa znížil cestovný ruch i objem ropy v prístavoch.