Medzi organizmami, ktoré žijú v lese, existujú určité vzájomné vzťahy. Môže to byť vzájomná ochrana, podpora, vytláčanie, obmedzovanie, či likvidácia slabších jedincov silnejšími jedincami.


 

Vzťahy medzi organizmami:

 

  • konkurencia,

  • parazitizmus,

  • predácia,

  • symbióza.


 

Konkurencia a konkurenti


Konkurencia je vzťah medzi organizmami, v ktorom súperia napríklad o potravu, či o životný priestor.


Konkurenti sú organizmy, ktoré potrebujú rovnaký životný priestor, alebo požierajú rovnakú potravu.

 

V prírode po určitom čase nastane rovnováha medzi konkurentmi alebo jeden konkurent vytlačí druhého.


V lese sú konkurentmi napríklad mäsožravce, ktoré požierajú rovnaký druh živočíchov.

 

Konkurentmi sú aj mladé stromy, ktoré súperia o svetlo.Parazitizmus a parazity


Parazity sú organizmy, ktoré žijú na úkor iného organizmu.


Parazity žijú na povrchu alebo vo vnútri tela hostiteľa.


Parazity sa živia telovými tekutinami alebo tkanivami iných organizmov.


Parazity odoberajú druhému živému organizmu (hostiteľovi) živiny a neposkytujú mu žiadny úžitok.


Napríklad kliešť sa živí krvou hostiteľa, voš detská sa živí cicaním krvi dieťaťa a podobne.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_louse

 

Voš detská parazituje v ľudských vlasoch, kde saje krv

 


Predácia a predátory


Predácia je vzťah medzi organizmami, v ktorom jedinec určitého druhu požiera jedince iného druhu.

 

Predátor je teda organizmus, ktorý sa živí inými organizmami.


 

Predátory môžu byť:

 

  • mäsožravé – živia sa inými živočíchmi,

  • rastlinožravé-bylinožravé – živia sa časťami rastlín.

 

 

Medzi predátory patrí napríklad lienka, ktorá sa živí voškami, šťuka, ktorá sa živí menšími rybami, mlynárik kapustový sa živí listami kapusty.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coccinella_septempunctata

 

Lienka patrí medzi predátory – denne zožerie okolo 50 vošiek

 


Symbióza


Symbióza je vzájomne prospešné spolužitie dvoch alebo viacerých organizmov.

 

Napríklad zelené riasyhuby tvoria spoločne telo lišajníkov a navzájom si prospievajú.

 

Huba poskytuje riase voduriasa vytvára organické látky - živiny, ktoré potrebuje huba. Žijú vo vzájomne prospešnom vzťahu – žijú v symbióze.


http://en.wikipedia.org/wiki/Map_lichen


Lišajník - je symbiotické spolužitie huby a riasyBiologická rovnováha lesa


Biologická rovnováha v lese nastáva, keď jednotlivé druhy organizmov a ich počty sú vyvážené.


Narušenie biologickej rovnováhy lesa nastáva, ak sa niektorý druh organizmov premnoží, ubudne, alebo vyhynie. Zároveň dochádza aj k narušeniu potravového reťazca.

 

Napríklad premnoženie lykožrúta smrekového spôsobuje odumieranie smrekového porastu v lese.

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ips_typographus

 

Stromy napadnuté lykožrútom smrekovýmhttp://en.wikipedia.org/wiki/European_spruce_bark_beetle

 

Lykožrút smrekový

 Zopakujte si:
1. Kedy dochádza k porušeniu biologickej rovnováhy v lese?
2. Čo môže spôsobiť premnoženie niektorého druhu organizmov v lese?
3. Aký je rozdiel medzi konkurenciou a symbiózou?
4. Uveď príklad symbiotického vzťahu organizmov.
5. Aký je rozdiel medzi parazitom a predátorom?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s. 49 – 51.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ips_typographus
http://en.wikipedia.org/wiki/Coccinella_septempunctata
http://en.wikipedia.org/wiki/European_spruce_bark_beetle
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_louse
http://en.wikipedia.org/wiki/Map_lichen