Čo je lesný ekosystém?

 

Lesný ekosystém je spoločenstvo všetkých živých organizmov a neživých prírodnín (vzduch, voda a pod.), ktoré sú súčasťou lesa.


Lesný ekosystém patrí medzi suchozemské ekosystémy.


Všetky živé organizmy lesa a neživé prírodniny sú navzájom prepojené. Každá súčasť lesa je závislá od ostatných a nemôže bez nich existovať a zachovávať si prírodnú rovnováhu.

 


Potravové vzťahy v lese


Všetky lesné organizmy od seba navzájom závisia, a to najmä spôsobom výživy a druhom potravy.


Všetky lesné organizmy sú súčasťou potravového reťazca.Čo je potravový reťazec?


Potravový reťazec je rad organizmov, z ktorých sa každý organizmus živí tým predchádzajúcim organizmom v rade.


Mnohé potravové reťazce sú navzájom previazané, pretože väčšina živočíchov sa živí viacerými druhmi organizmov. Napríklad väčšina mäsožravcov sa živí rôznymi druhmi menších živočíchov. Bylinožravé živočíchy zasa spásajú rôzne druhy rastlín.


http://de.wikipedia.org/wiki/Nahrungskette

 

Potravový reťazec na súši a v moriPríklady potravových reťazcov v lese:

 

  1. húsenica mníšky obyčajnej získava živiny z ihličia stromov,

  2. sýkorka získava živiny z určitého množstva húseníc,

  3. dravý vták – krahulec získava živiny ulovením menšieho množstva sýkoriek.

  1. Lykožrút smrekový sa živí lykom smrekov,

  2. ďateľ získava živiny požieraním lykožrútov,

  3. krahulec sa živí menšími vtákmi, napríklad ďatľami.Podľa potravových vzťahov tvoria lesné organizmy jednotlivé skupiny:

  1. producenty,

  2. konzumenty,

  3. rozkladače.

 

 

  1. Producenty

 

Producenty sú organizmy v potravovom reťazci na prvom mieste, pretože tvoria potravu, z ktorej ostatné organizmy čerpajú energiu.


Producenty sú zelené rastliny – byliny, dreviny, ktoré produkujú pri fotosyntéze organické látky z anorganických látok. Pre fotosyntézu zelené rastliny potrebujú slnečné žiarenie.


Producenty sú základnou zložkou potravových reťazcov.


Producenty - zelené rastliny sú zdrojom potravy pre bylinožravé živočíchy a tie sú zasa potravou pre mäsožravé živočíchy.