·         huby sú nezelené organizmy, (neobsahujú zelené farbivo chlorofyl a preto v nich neprebieha fotosyntéza)

·         nemajú listy, kvetyani stonky

·         patria do veľkej skupiny živých prírodnín(rastliny, huby a živočíchy), kde tvoria samostatnú skupinu

Stavba tela húb:

o   podhubie

o   plodnica, ktorá sa skladá z hlúbika, prsteňa a klobúka

          

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knollenbl%C3%A4tterpilze-1.jpg

 

      klobúk má v spodnej častilupenealebo rúrky

      lupene mladých húb chráni závoj, kt. sa rastom trhá a ostáva akoprsteň

      niektoré mladé huby chráni plachtička, kt. sa rastom trhá a ostáva ako pošva

Rozmnožovanie húb:

-          na lupeňoch  alebo rúrkach sa vo výtrusniciachtvoriavýtrusy, ktorými sa huba rozmnožuje

Spôsob života:

-          väčšina húb získava živiny z pôdy alebo z tiel odumretých organizmov

-          spolužitie stromov s hubami sa nazývasymbióza ( navzájomne prospešný vzťah dvoch organizmov )

-          niektoré huby rastú na kmeni stromov a živiny čerpajú zo stromu. Hovoríme, že tieto huby parazitujú – parazitické huby

Rozdelenie húb:

1, Jedlé huby

hríb dubový

hríb dubový Boletus reticulatus Schaeff.   http://www.nahuby.sk/

suchohríb hnedý

suchohríb hnedý Boletus badius (Fr.) Fr.  http://www.nahuby.sk/

 kuriatko jedlé

kuriatko jedlé Cantharellus cibarius Fr.http://www.nahuby.sk/

bedľa vysoká

bedľa vysoká Macrolepiota procera (Scop.) Singer  http://www.nahuby.sk/