Lesné bezstavovce

Bezstavovce – sú živočíchy, ktoré nemajú vnútornú kostru.

 

1.Mäkkýše

Slimák pásikavý

-   jeho telo sa skladá zo svalnatej nohy a hlavy

-   hlava je tvorená:

ð ústnym otvorom s drsným jazýčkom

ð očami na dlhých tykadlách

ð krátkymi tykadlami na čuchanie a hmatanie

-   telo chráni špirálovitá schránka – ulita, v nepriaznivých podmienkach sa uzatvorí viečkom

-   sliz – zabezpečuje ľahší pohyb

-   živí sa rastlinami a hubami

Description: slimák pásikavý Cepaea vindobonensis

Slizniak veľký 

-   nemá ulitu

-   v nebezpečenstve sa zahrabáva pod lístie alebo do štrbín

-   jeho telo chráni hustý sliz

-   na jar kladie do pôdy vajíčka, mláďatá sú potravou napr. pre chrobáky a vtáky

-   je naším najväčším slimákom

Description: slizniak veľký   /   slimák největší  Limax maximus

 

Slizniak karpatský

-   má modrú farbu

-   žije pod kôrou stromov

Description: slizniak karpatský

2. Obrúčkavce

Dážďovka zemná

-       telo sa skladá z článkov – obrúčok, na každom článku sú štyri páry štetín

-       v prednej časti je ústny otvor

-       opasok obsahuje vajíčka, vylučuje sliz – má veľký význam :

o   navlhčuje pokožku dážďovky

o   zabezpečuje ľahší pohyb v pôde

o   spevňuje vyryté chodbičky

o   obaľuje a chráni vajíčka

-       živí sa zvyškami rastlín

-       podporuje tvorbu humusu

-       prevzdušňuje pôdu

Description: dážďovky v máji Lumbricus terrestrisZopakujte si:
1. Čo tvorí telo mäkkýšov?
2. Ako sa volá náš najväčší slimák?
3. Kde žije Slizniak karpatský?
4. Aký význam má Dážďovka zemná?


Použitá literatúra:
Hantabálová, I. - Uhereková, M.: Biológia pre 5.ročník základných škôl, Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 2015. ISBN 978-80-8091-401-1

Zdroje obrazkov:
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=380433
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=124995
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=69773
http://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=40271