Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 

 

Modálne slovesá sa vo francúzštine veľmi často používajú v spojení s infinitívom.

 

  • DEVOIR – musieť

jednotné číslo

množné číslo

je dois

tu dois

il/elle/on doit

nous devons

vous devez

ils/elles doivent

 

Sloveso devoir v spojení s infinitívom plnovýznamového slovesa vyjadruje nutnosť alebo nejaký predpoklad.

 

Nutnosť:

 

Je dois aller à la préfecture.

Musím ísť na prefektúru.

 

Mon fils doit faire le service militaire.

Môj syn musí vykonať vojenskú službu.

 

Predpoklad:

 

Il est cinq heures à Paris: il doit être neuf heures à Rio.

V Paríži je päť hodín, v Riu by malo byť deväť hodín.

 

Il y a des embouteillages: il doit y avoir un accident.

Sú tu dopravné zápchy, zrejme sa tu stala nehoda.

 

  • POUVOIR - môcť

 

jednotné číslo

množné číslo

je peux

tu peux

il/elle/on peut

nous pouvons

vous pouvez

ils/elles peuvent

 

Sloveso pouvoir v spojení s infinitívom plnovýznamového slovesa vyjadruje fyzickú alebo intelektuálnu spôsobilosť alebo povolenie.

 

Spôsobilosť:

 

Paul peut soulever cent kilos.

Paul môže zodvihnúť sto kíl.

 

Marie peut traduire trois langues en même temps.

Marie môže prekladať súčasne do troch jazykov.

 

Povolenie:

 

Vous pouvez rester dans cette salle.

Môžete zostať v tejto miestnosti.

 

Vous ne pouvez pas fumer ici.

Nemôžete tu fajčiť.