Na osvojenie a dlhodobé zapamätanie si niektorých gramatických javov existujú mnémotechnické pomôcky, ako napríklad vybrané slová zoradené do básničky a podobne. Ide hlavne o gramatické javy, v ktorých sa ľudia často dopúšťajú chýb, napríklad: „kto vyká bol, je vôl“. Takéto pomôcky samozrejme existujú aj vo francúzštine. Jednou z nich je aj známe: „Les « si » n´aiment pas les « rai » “. Čo to vôbec znamená?


Si je spojka, ktorá sa používa v podmienkových súvetiach. Môže byť vo význame ak / keby a to v závislosti od skutočnosti podmienky.


Rai sú časové koncovky slovies, ktorých základ tvorí « r », ide o koncovky jednoduchého budúceho času a o koncovky podmieňovacieho spôsobu, či už prítomného alebo minulého: Ukážeme si ich na príklade slovesa aider, vyznačené sú žltou farbou:


Jednoduchý budúci čas:

j´aiderai nous aiderons

tu aideras vous aiderez

il, elle, on aidera ils, elles aideront


 

Podmieňovací spôsob prítomný:

j´aiderais nous aiderions

tu aiderais vous aideriez

il, elle, on aiderait ils, elles aideraient


 

Podmieňovací spôsob minulý:

j´aurais aidé nous aurions aidé

tu aurais aidé vous auriez aidé

il, elle, on aurait aidé ils, elles auraient aidé


To znamená, že po spojke si v podmienkových súvetiach nemôžu nasledovať slovesá s koncovkami: rai, ras, ra, rons, rez, ront, rais, rait, rions, riez, raient.


 

Podmienkové súvetia - rozdelenie:

  1. Podmienka môže byť skutočná, spojka si je tu vo význame ak.

SI + prítomný čas, prítomný čas

Exemple : Si je peux, je t´aide. Ak môžem, pomáham ti.


SI+ prítomný čas, budúci čas

Exemple : Si je peux, je t´aiderai. Ak môžem, pomôžem ti.