Prête-moi ton vélo, le mien est cassé. (Požičaj mi tvoj bicykel, môj je pokazený.)


Ak sa pred samostatným privlastňovacím zámenom nachádza predložka de alebo à dochádza k zlúčeniu predložky a určitého člena:


à + les siennes = aux siennes

de + le nôtre = du nôtre

de + les miens = des miens

....


Exemple : Mon sac ressemble au tien. (Moja taška je podobná tvojej.)Zopakujte si:
1. Čím sa od seba líšia samostatné privlastňovacie adjektívne zámená a samostatné privlastňovacie zámená?
2. Ako tvoríme samostatné privlastňovacie zámená?
3. Čo sa deje ak sa pred nimi nachádza predložka de alebo à ?
4. Nájdite chybu v týchto samostatných privlastňovacích zámenách: le notre, le votre.

Použitá literatúra:
http://www.synapse-fr.com/manuels/P_POSSE.htm
Taraba, J: Francúzska gramatika, Bratislava: SPN, 1995, ISBN 80-08-01566-7, 328 s.
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4164.php