Samostatné privlastňovacie zámená odkazujú vo vete na výraz, ktorý označuje privlastňovanú vec alebo privlastňovanú osobu. Narozdiel od nesamostatných privlastňovacích adjektívnych zámien nestoja pred podstatným menom (ma table), ale používajú sa samostatne (la mienne). Tvarovo sa rozlišujú v závislosti od: gramatickej osoby (1., 2., 3.), čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský).


Samostatné privlastňovacie zámená pronoms possessifs toniquesmajú skoro rovnakú podobu ako samostatné privlastňovacie adjektívne zámená adjectifs possessifs toniques : mien, tien, sien (exemple : Il a fait siennes mes idées.)... Rozdiel spočíva v tom, že samostatné privlastňovacie zámená majú navyše ešte určitý člen: le, la, les.


Tvorenie:

 

article défini + adjectif possessif tonique


Exemple : le + mien (môj)

la + mienne (moja) ...


 

Tvary:

hradelová


 

Exemple : J´ai rencontré ton ami, puis le mien. (Stretol som tvojho priateľa, a potom môjho.)

Cette victoire est la mienne. (Toto víťazstvo je moje.)

Ce livre est le mien. (Táto kniha je moja.)

Donne-moi ton stylo, j´ai prêté le mien. (Daj mi tvoje pero, svoje som požičal.)