Vypracovala: Mgr. Eva Gutová

 
 
Pomocou ukazovacích zámen môžeme poukázať na nejakú osobu, zviera alebo vec, o ktorej hovoríme. Vo francúzštine rozlišujeme ukazovacie zámená nesamostatné (les adjectifs démonstratifs) a samostatné (les pronoms démonstratifs).


Samostatné ukazovacie zámená nahrádzajú podstatné mená označujúce osoby alebo veci, na ktoré chceme poukázať.
 
Vous avez raté le bus. Prenez donc celui de dix heures: celui = le bus
Zmeškali ste autobus. Choďte teda tým o desiatej.
 
Regarde cette maison, comme elle est belle! – Regarde cellle-ci, elle est encore plus belle!
Pozri sa na tento dom, aký je pekný! – Pozri sa na tento tu, je ešte krajší!


Pre samostatné ukazovacie zámená poznáme tvary jednoduché a tvary zložené.
 1. Jednoduché tvary samostatných ukazovacích zámenMužský rod
Ženský rod
Jednotné číslo
celui
celle
Množné číslo
ceux
celles


Celui qui arrivera le premier aura un cadeau.
Ten, kto príde ako prvý dostane darček.

Je préfère la voiture de Camille à celle de Jean.
Mám radšej Kamiline auto než to Janove.
 
Les vêtements en nylon sèchent plus vite que ceux en coton.
Oblečenie z nylónu sa suší pomalšie ako to z bavlny.

Racontez-moi vos expériences et celles de vos amis.
Porozprávajte mi o vašich skúsenostiach a o skúsenostiach vašich priateľov.

 
Jednoduché tvary samostatných ukazovacích zámen používame predovšetkým v spojení s:
  • vedľajšou vetou vzťažnou
  Je vous présente ceux qui ont triomphé ce matin.
  Predstavujem vám tých, ktorí dnes ráno triumfovali.

   • nezhodným prívlastkom
   Je ne trouvais pas l'ouvre-bouteilles donc j'ai emprunté celui de ma voisine.
   Nenašiel som otvárač na fľaše, tak som si požičal ten od mojej susedy.

    • príčastím minulým
    Voici son dessin, voici celui réalisé par mon fils.
    Tu je jeho kresba, tam sú tie, ktoré urobil môj syn.

     

    B) Zložené tvary samostatných ukazovacích zámen    Mužský rod
    Zenský rod
    Jednotné číslo
    Celui-ci
    Celui-là
    Celle-ci
    Celle-là
    Množné číslo
    Ceux-ci
    Ceux-là
    Celles-ci
    Celles-là


    Zložený tvar samostatného ukazovacieho zámena vytvoríme pridaním príklonky –ci alebo príklonky –là. Príklonka –ci označuje pojem, ktorý je časovo alebo miestne bližší. Príklonka –là označuje pojem, ktorý je časovo alebo miestne vzdialenejší.

    De toutes ces fleurs, c'est celle-là que je préfère.
    Zo všetkých kvetov uprednostňujem tamten (kvet).
     
    Si vous voulez un bon melon, je vous conseille celui-ci.
    Ak chcete dobrý melón, odporúčam vám tento tu.