hradelobva


 

30. mája 2014 vyšlo nové vydanie slovníka Robert v ilustrovanej a klasickej verzii. Pribudlo doňho niekolko stoviek nových slov. Niektoré z nich sú naozaj „chelous“. Neviete, čo znamená slovo „chelous“ ?

Je to práve jedno z nových slov, ktoré pribudlo do slovníka. Znamená divný, zvláštny a zároveň je to verlan od slova louche (škuľavý, pochybný). A narazili sme na ďalší problém, čo je to verlan? Verlan, nazývaný aj zrkadlový jazyk alebo tajná reč francúzskej mládeže, je slang, ktorý je založený na hovorení pospiatky. Konkrétne slovo sa rozloží na slabiky, ktoré sa potom znovu spoja, no v opačnom poradí. Svedčí o tom aj samotné slovo verlan. To pochádza zo slova l´envers (naopak, pospiatky): l´en-vers –» ver-lan. Aby sa zachovala rovnaká výslovnosť slabík, niekedy treba upraviť ich pravopis. Ale, aby sme neodbočovali od témy, vráťme sa k novým slovám. Tie prichádzajú z viacerých oblastí: hovorová reč, umenie, veda a nové technológie, politika, spoločnosť...


Do slovníka vstupujú hovorové slová ako sú napríklad: už spomínané slovo „chelous“, „kéké“ (namyslenec, macher), „chupinet“(chutný, roztomilý, miláčik), „clasher“ (prepadnúť, zaútočiť), „psychoter“ (obávať sa bezdôvodne) ...


Do slovníka sa dostávajú aj francúzske slová používané v zahraničí (Belgicko, Quebec, Švajčiarsko): le„chialage“ (neustále sťažovaie sa), la„fricadelle“ (slávne belgické jedlo), la„kriek“ (belgické čerešňové pivo), švajčiarské „agender“ (viesť agendu, dohadovať schôdzky), „traîneux“ (osoba, ktorá po sebe nacháva neporiadok)...

Do slovníka sa dostávajú aj odborné výrazy ako: „traçable“(quebecisme) (príslovka, ktorá nás privádza k pôvodu produktu), „microblog“ (ako súčasť sociálnej siete Twitter), „texter“ (komunikovať cez SMS) ...


Do slovníka vstupujú aj slová z článkov tlače a z politiky: le„triple A“ (AAA je maximálna známka, ktorú môže získať krajina alebo firma od špeciálnej hodnotiacej agentúry v oblasti ekonomiky), la„fadette“ (detailny výpis telefonickej faktúry), „low-cost“ (nízkonákladový), „dédiaboliser“ (zbaviť sa diabolskej reputácie), „droit-de-l´homiste“ (hanlivo, zástanca ľudských práv) ...


Do slovníka sa dostávajú aj výrazy z umenia: „goncourable“ (umelecké dielo alebo autor, ktorý by mohol získať Goncourtovu cenu), „palmé“ (ocenený Zlatou Palmou na festivale v Cannes) ...


Pokiaľ ide o Larousse, ten sa sa v novom vydaní slovníka 2014 zameral hlavne na nové technológie a ekológiu:


„climatosceptique“ (osoba, ktorá neverí, že ľudská činnosť je príčinou klimatických zmien)

„lombricompostage“ (použitie červíkov na tvorbu kompostu)

„écoblanchiment“ (dať ekologický obraz značke alebo výrobku)

„cyberdéfense“ (ochranný systém proti internetovým pirátom)

„désinscrire“ (zrušiť svoju registráciu)

„googliser“ (hľadať informáciu vo vyhľadávači Google)