http://themamaternelle.free.fr/images/contes/PierreEtLe_Loup.jpg

 

 

Určite poznáte hudobnú rozprávku ruského skladateľa Sergeja Prokofieva Peter a vlk/Pierre et le loup. Ide o vďačné dielo koncertov orientovaných na detského poslucháča. Ak si dobre spomínate, je to príbeh o chlapcovi, ktorý na návšteve u starého otca vyšiel z dvora a stretol vlka a ďalšie zvieratá. Každá postava je reprezentovaná charakteristickým hudobným nástrojom. Čo tak zaspomínať si na toto milé dielo a osviežiť si v pamäti hudobné nástroje? Samozrejme vo francúzštine. 

 

 

 

 

personnage

 

instrument de musique

 

postava

 

hudobný nástroj

Pierre

le quatuor à cordes

Peter

sláčikové nástroje (kvarteto)

l'oiseau

la flûte traversière

vták

priečna flauta

le canard 

le hautbois

kačka

hoboj

le chat 

la clarinette

mačka

klarinet

le loup 

les cors

vlk

lesné rohy

le grand-père 

le basson

starý otec

fagot

les chasseurs

la trompette

poľovníci

trúbkaConnaissez-vous les différentes familles des instruments de musique?

Poznáte rozdelenie hudobných nástrojov?

  1. Les percussions sont des instruments que l´on frappe avec les mains ou avec des baguettes pour obtenir un son (percuter = frapper).


 

 

 

percussions

bicie nástroje

cymbale (f)

činely

triangle (m)

triangel

castagnettes (f)

kastanety

xylophone (m)

xylofón

gong (m)

gong


 

  1. Quand on souffle dans certains instruments ils produissent des sons. Pourquoi on parle du vent? Le vent c´est le souffle des musiciens.


 

 

instruments à vent

dychové nástroje

hautbois (m)

hoboj

clarinette (f)

klarinet

trompette (f)

trúbka

trombone (m)

trombón

tuba (m)

tuba

harmonica (m)

harmonika

cor (m)

lesný roh

flute (f)

píšťaľka

flute traversière (f)

priečna flauta

saxophone (m)

saxofón

accordéon (m)

akordeón

basson (m)

fagot


 

„Chantons, dansons, pleurons, rêvons...

Mais au son de l´accordéon!“


„Spievajme, tancujme, plačme, snívajme...

No vždy za sprievodu akordeónu!“ (doslovný preklad)

 

  1. Les instruments à cordes sont des instruments dans lesquels les sons sont produits par la vibration d´une ou plusieurs cordes.


 

 

 

instruments à cordes

 

strunové nástroje

violon (m)

husle

guitare (f)

gitara

piano (m)

klavír

harpe (f)

harfa

violoncelle (m)

violončelo

contrebasse (f)

kontrabas


Le chef d´orchestre dirige les répétitions et le concert en suivant sur une partition les notes que les instruments doivent jouer.


 

 

 

orchestre (m)

 

orchester

chef d´orchestre (m)

dirigent

concert (m)

koncert

partition (f)

partitúra

clé de sol (f)

husľový kľúč

portée (f)

notová osnova

note (f)

nota

son (m)

zvuk

musicien (m)

hudobník

répétition (f)

skúška, nácvik


 

Dans les choeurs les voix sont classées des plus graves aux plus aiguës.


 

 

 

choeur (m)

 

zbor

chanteur (m)

spevák

chanson (m)

pieseň

paroles (f)

text

mélodie (f)

melódia

rythme (m)

rytmus

voix (f)

hlas

grave

hlboký/á, nízky

aigu/ë

vysoký/á 

 

 

>

 

hudobný štýl

jazz (m)

džez

blues (m)

blues

musique punk (f)

punk

musique folk (f)

folk

musique classique (f)

klasická hudba

pop (f)

pop

dance (f)

tanečná hudba

rap (m)

rap

heavy métal (f)

heavy metal

country (f)

country

beat (m)

bít


 

Slovesá, ktoré sa najčastejšie používajú v spojení s hudbou a hudobnými nástrojmi (zvláštnosti pri ich časovaní sú označené červenou):

jouer, chanter, taper, souffler, frotter, pincer, frapper, accompagner(hrať, spievať, udierať, fúkať, trieť, brnkať, udierať, sprevádzať)

je chante nous chantons

tu chantes vous chantez

il, elle, on chante ils, elles chantent


On souffle dans les instruments à vent.

Fúka sa do dychových nástrojov.

On frotte, on pince ou on frappe les instruments à cordes.

Trie (sláčikové), brnká alebo udiera sa na strunové nástroje.

On tape les percussions.

Udiera sa na bicie nástroje.


appuyer (stlačiť, stláčať)

j´appuie nous appuyons

tu appuies vous appuyez

il, elle, on appuie ils, elles appuient


répéter (opakovať)

jerépète nous répétons

tu répètes vous répétez

il, elle, on répète ils, elles répètentZopakujte si:
1. Vymenujte aspon 5 hudobných štýlov.
2. Vymenujte 5 hudobných nástrojov, ktoré sa začínajú na písmeno C.
3. Nájdite protiklad slovného spojenia voix grave.
4. Vyčasujte sloveso appuyer písomne. V spojení s akým hudobným nástrojom by sme ho mohli použiť?

Použitá literatúra:
Clément, C., Bruillon, F., Schulthess. Mes premiers docs Les instruments de musique, Milan jeunesse, 2009, 38 p, ISBN 978-2-7459-4017-9.
Päťjazyčný anglicko-francúzsko-španielsko-slovenský obrázkový slovník. Slovart, 400 p, ISBN 80-7145-799-X.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_et_le_Loup
http://themamaternelle.free.fr/images/contes/PierreEtLe_Loup.jpg