V prípade zložených ženských mien tvorba zdrobneniny nie je identická ako u mužských zložených mien. Prvé meno sa zachová celé a to druhé sa skráti: Anne-Sophie Anne-So.

Jedno meno môže mať samozrejme aj viacero zdrobnenín. V počte zdrobnenín vyhráva jednoznačne meno Elisabeth: Babette, Bess, Bessy, Bettina, Betty, Elisa, Elise, Elsa, Elsie, Leslie, Lise, Lisette, Lilou, Lily, Lison, Liz, Lizzie

To isté meno pre ženský a mužský rod má tú istú zdrobneninu: Alexandre Alex, Alexandra Alex. Tvorba niektorých zdrobnenín sa môže zdať prekvapujúca, keďže nepoznáme ich etymológiu: Hélène Nelly, Alexandra Sacha...

 

 Zopakujte si:
1. Povedzte, či je nasledovné tvrdenie správne: Zdrobnenina slovo vždy skracuje. Vysvetliete.
2. Povedzte, či je nasledovné tvrdenie správne: Francúzi používajú zdrobneniny v každej jednej vete. Vysvetlite.
3. Ktoré krstné meno má vo francúzštine najviac zdrobnenín?