Zdrobnenina je expresívny lexikálny prostriedok, ktorý má kladné citové zafarbenie. Najčastejšie sa tvoria príponami.

V slovenčine používame zdrobneniny veľmi často, dokonca niekedy až prehnane. Ak zdrobnenina na dané slovo neexistuje, máme tendenciu sami si ju vytvoriť. Príklad z vlastnej skúsenosti:

 

V kaviarni :

- Čo vám prinesiem?

- Jednu kávu a jedno pikolo.

- Áno, teda jednu kávičku a jedno pikolko, nech sa páči.

Tak tá kávička to sa ešte dá akceptovať, ale to pikolko?


Le diminutif est une dérivation lexicale qui ajoute à un mot l´idée de politesse ou fragilité.


Vo francúzštine sa zdrobneniny les diminutifs vyskytujú, no nepoužívajú sa až v tak rozšírenej miere ako v slovenčine.


Tvorenie: Presné pravidlá na tvorbu zdrobnenín neexistujú, preto je vždy lepšie potvrdiť si ich správnosť pomocou slovníka. Najčastejšie prípony, ktoré sa na ich tvorbu používajú sú: -eau, -eteau, -elet, -elle, -et, -ette, -ot, -otte, -in, -ine, -ille, -iller, -ole, -ule, -on, -illon.