V tomto učive nájdete základnú slovnú zásobu, ktorá sa používa na hodinách matematiky ako aj v bežnom živote, pretože či chceme alebo nie, matematika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Každý deň niečo počítame, čítame grafy a tabuľky v tlači, počítame percentá hypoték, porovnávame ceny benzínu a nafty, delíme domáci rozpočet na viacero častí, riešime slovné úlohy pri objednávaní vecí cez internet, vytyčujeme štvorce a obdĺžniky v záhrade ... Pri prehliadaní slovnej zásoby zistíte, že slová, ktoré poznáte z bežnej komunikácie môžu mať v matematike úplne iný význam. Ak budete chcieť v konverzácii použiť názvy geometrických tvarov, nebudete už viac potrebovať pomocné náčrty štvorcov, oválov či kriviek, naučíte sa ich presne pomenovať. 

 

Zdroj: HradelovaPoužitá literatúra:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_des_symboles_math%C3%A9matiques