Rozvoj moderných technológií má vplyv aj na rozvoj v oblasti mobilných telefónov a internetu. Dnešný rýchly spôsob života si vyžaduje krátke, rýchle a logické odkazy. Preto sa postupne vyformoval jazyk SMS (langage texto, langage SMS, cyberlangue). Tento jazyk sa nevyužíva iba v SMS správach, ale aj v komunikácii cez internet (mail, fórum, blog, hry na sieti...). Jeho cieľom je odovzdať maximum informácií za minimálny čas a zabrať minimum miesta.

 

Poznáme 2 základné typy komunikácie cez počítač:

 • Synchrone (clavardage = bavarder sur clavier): okamžitá správa, chat

 • Asynchrone: mail, blog, fórum

 

 

Existujú 2 názory na používanie jazyka SMS (langage texto, langage SMS, cyberlangue):

 • Prvý kritizuje používanie tohto jazyka, pretože hovorí o zámernom tvorení vedomých chýb v texte na internete. Skratky, ktoré tento jazyk používa nie sú univerzálne, jedno slovo možno napísať viacerými spôsobmi ako aj dve slová rovnakým spôsobom. Často je takýto text pre bežného človeka nezrozumiteľný. Zároveň nerešpektuje základné pravidlá gramatiky a pravopisu. Treba však upresniť, že nesúhlasia s používaním tohto jazyka v texte na internete, pretože tu pisateľ tu nie je nútený rešpektovať predpísaný počet znakov ako je tomu v SMS. Jeho používanie v SMS naopak schvaľujú.


 • Druhý, protichodný názor pochádza z aktuálneho francúzskeho časopisu Ca m´intéresse:

 

hradelova

 

Faut-il jeter les SMS?

L´écriture SMS nuit à l´ortographe des ados ? « C pa vré! », affirment les chercheurs du CNRS qui ont lu 4524 textos de 19 collégiens. Les SMS n´ont pas d´impact sur l´orthographe, ce sont même les meilleurs élèves qui écrivent le plus de « texismes ».

Ca m´intéresse, Mai 2014, N° 399, p. 17.

http://vincent.carlotti.org/tag/poubelle/


 

Aké sú základné princípy pri tvorení jazyka SMS?

 • abréviations:

Vypustia sa samohlásky a použijú sa iba spoluhlásky:

DSL = désolé

SLT = salut

Použije sa iba prvá a posledná spoluhláska:

ss = sans

pr = pour

Slovo sa skráti náhodne (vypustia sa samohlásky a spoluhlásky sa nepoužijú všetky):

tps = temps

pdt = pendant

 

 

 • sigles:

Zo slovného spojenia sa prevezmú iba začiatočné písmená každého zo slov:

MDR = mort de rire

BD = bande dessinée

 

 

 • troncations:

Vymazanie časti slova, na začiatku alebo na jeho konci s tým, že musí zostať zrozumiteľné (rovnaký princíp sa používal v minulosti v telegramoch):

comme d´hab = comme d´habitude

blème = problème

 

 

 • anglicismes:

Ide o anglické slovo prepožičané do francúzskeho jazyka (môže zostať v pôvodnom znení alebo je mierne upravené kvôli uľahčeniu výslovnosti):

ok = d´accord

cheap = pas cher

Skrátené anglicizmy:

1st (first) = premier

B4 (before) = avant

 

 

 • verlan:

Zmena poradia slabík v slove (francúzsky argot: zrozumiteľný iba pre vyhradenú skupinu osôb):

cimer = merci

tebé = bête

 

 

 • rébus typographiques

Slová sú skrátené za pomoci použitia čísel:

2m1 = demain

mR6 = merci

Dôležitú úlohu tu zohráva rozdiel vo výslovnosti veľkých a malých písmen:

Veľké písmená sa čítajú ako písmená abecedy pri hláskovaní:

C = c´est, ses, ces

Malé písmená sa čítajú ako písmená abecedy bez hláskovania:

c = ce, se

 

 

 • smiley (émoticons = les icons avec émotions)

Malé tváre vyjadrujúce emócie, najpoužívanejšie sú (pri čítaní treba pootočiť hlavu doľava o 90°:

:-) = bonne humeur

;-) = clin d´oeil

:-( = la tristesse

;-( = je pleure

:-P = je tire la langue

:-D = éclat de rire


Na internete existuje zaujímavý francúzsky on-line slovník SMS, ktorý ponúka v abecednom zozname najčastejšie používané slová a ich podoby v jazyku SMS. Link nájdete tu:http://www.dictionnaire-sms.com/ .

 

Pokiaľ chcete, aby vaša SMS mala čo najmenej znakov, môžete ju ešte pred jej odoslaním preložiť do SMS jazyka, a to vďaka tejto stránke:http://raphlight.free.fr/trad .

 

Môže však nastať aj opačný prípad, že takúto SMS dostanete a nebudete ju vedieť rozlúštiť. Vtedy môžete použiť zasa túto pomôcku :http://www.traducteur-sms.com/, tá vám ju prepíše do bežného jazyka.


Príklad na ilustráciu:

Známy úryvok z rozprávky o Červenej čiapočke :

« Eh ! Grand-mère comme tu as de grandes oreilles »

« C’est pour mieux t’entendre »

« Eh ! Grand-mère comme tu as de grands yeux »

« C’est pour mieux te voir »

« Eh ! Grand-mère comme tu as de grands bras »

« C’est pour mieux t’embrasser »

« Eh ! Grand-mère comme tu as une grande bouche »

« C’est pour mieux te manger »

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge_(Grimm)

 

Vložili sme ho do prekladača. Takto vyzerá preložený do jazyka SMS:

« eh ! gran mèr kom ta 2 gran oreiy » « cest pr miE tentendr » « eh ! gran mèr kom ta 2 gran yE » « cest pr miE t voir » « eh ! gran mèr kom ta 2 gran bras » « cest pr miE tembrassé » « eh ! gran mèr kom ta 1 gran bouch » « cest pr miE t manG »Zopakujte si:
1. Aké sú 2 protichodné názory na používanie jazyka SMS?
2. Čo je verlan? Uveďte príklad.
3. Ako sa nazýva jazyk SMS vo francúzštine?
4. Pokúste sa napísať jednoduchú SMS týmto jazykom.

Použitá literatúra:
http://www.dictionnaire-sms.com/
http://mobil.idnes.cz/psanim-sms-skodime-materstine-uz-pres-deset-let-ftd-/mob_tech.aspx?c=A080325_072738_mob_tech_apo
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/4519/BP-Langage%20SMS%20en%20francais-Stejskalova%20Sarka-2012.pdf?sequence=1
http://raphlight.free.fr/trad
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge_(Grimm)
http://www.traducteur-sms.com/