·      Z lat. slova ballare – tancovať.

·      Má ľudový pôvod.

·      Dej balady je pochmúrny a tragický.

·      Často sa v nej vyskytujú nadprirodzené postavy a bytosti, personifikované (zosobnené) prírodné javy, umrlci, víly, strašidlá a pod.

·      Hrdina obvykle zahynie, resp. ho stihne krutý trest.

·      Pôvodne bola balada ľudovou tanečnou piesňou.

·      Často sa v nej vyskytuje refrén.

 

Sociálna balada – významné zastúpenie mala aj v medzivojnovom období, čo súviselo s ťažkou sociálnou situáciou počas a po vojne. 

 

·      Známy autor.

·      Pochmúrny a tragický dej.

·      Rozsiahlejší  dej ako ľudová balada.

·      Viacej dialógov ako ľudová balada.

·      Podrobnejšie  opisy prostredia.

·      Nie vždy sa končí smrťou hrdinu.

·    Výsledkom môže byť strata života, ale aj strata zdravia, šťastia, lásky, blízkeho príbuzného.

·     Obeť neporuší závažné dohody alebo zásady, je obeťou, nie potrestaným človekom.

·  Problémy v živote hlavnej postavy spôsobujú sociálne podmienky – vojna, hlad, prísna matka.Zopakujte si:
1. Uveďte základnú charakteristiku tvorby L. Novomeského.
2. Vymenujte hlavné znaky balady a jej druhy.
3. Definujte sociálnu baladu.
4. Dokážte, že balada Slúžka je sociálnou baladou.
5. Charakterizujte život a pocity furko márie – z básne Slúžka.

Použitá literatúra:
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

MATURUJEM ZO SLOVENĆINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava, ISBN 978-80-8089-065-0

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

PLINTOVIČ, I., GOMBALA, E.: Teória literatúry pre stredné školy. 1. vyd. 1987. SPN Bratislava

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis Bratislava. ISBN 80-7358-028-4

Laco Novomeský. http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/ladislav-laco-novomesky (citované 5.10.2016)