Pripojený súbor:
Pripojený súbor: lab fyzika trenie 2003.doc